BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubczak Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność młodych konsumentów
Young Consumers' Social Responsibility = Social'naâ otvetstvennost' molodyh potrebitelej
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2016, nr 3 (16), s. 58-70, rys., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność konsumentów, Pokolenie Y, Społeczna odpowiedzialność, Konsumpcja, Rozwój zrównoważony, Badania ankietowe, Konsument
Consumer social responsibility (CnSR), Generation Y, Social Responsibility, Consumption, Sustainable development, Questionnaire survey, Consumer
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność konsumentów jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju, komplementarnym przede wszystkim do społecznej odpowiedzialności biznesu. Interesująca z perspektywy rozwoju ekonomiczno-społecznego jest prognoza zachowania nabywców w sferze odpowiedzialnej konsumpcji, dlatego już teraz należy rozpocząć badania nad tym zagadnieniem wśród pokoleń wchodzących na rynek. Wiedza ta pomoże wypracować praktyczne podejście do kształtowania strategii biznesowych i społecznych. Celem badań była analiza stosunku konsumentów w wieku 20-34 lat do społecznej odpowiedzialności na tle reprezentantów pozostałych pokoleń. Badaniem objęto 109 osób, w tym 67 osób w wieku 20-34 lata. W badaniu ankietowym zastosowano metodę CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Analiza danych pozwoliła ustalić kilka przesłanek dotyczących społecznej odpowiedzialności pokolenia Y. (abstrakt oryginalny)

Consumers' social responsibility is an important element of sustainable development, complementary primarily to corporate social responsibility. Interesting from the perspective of socioeconomic development is the forecast of purchasers' behaviour in the sphere of responsible consumption; hence, just now there should be commenced research on this issue among the generations entering the market. This knowledge will help working out a practical approach to developing business and social strategies. An aim of the research was to analyse the attitude of consumers aged 20-34 years towards social responsibility against the background of representatives of other generations. The research comprised 109 individuals, of whom 67 aged 20-34. In the survey, the CAWI (Computer-Assisted Web Interview) method was applied. An analysis of the data allowed determining several premises concerning social responsibility of the generation Y. The article is of the research nature. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cebula M., Perchla-Włosik A. (2014), Młodzi konsumenci wobec wyzwań współczesnej konsumpcji w perspektywie rynku mody i teorii socjokulturowych, "Handel Wewnętrzny", nr 4(351).
 2. Ciemniewski W., Buszko M. (2009), Młodzi konsumenci o CSR, (w:) Raport z badania ilościowego, Gemius, FOB.
 3. Cyfert Sz., Hoppe G. (2011), Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów jako determinanta skutecznej implementacji CSR i ECSR, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 4. Devinney T.M. (2010), Using Market Segmentation Approaches to Understand the Green Consumer, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1633996.pdf [dostęp: 08.09.2012].
 5. Devinney T.M., Auger P., Eckhardt G.M. (2011), Values vs. Value, New research revealing a disparity between what shoppers say and what they do debunks the myth of the ethical consumer, "Strategy business", Issue 62, booz&co.
 6. Devinney T.M., Auger P., Eckhardt G.M., Birtchnell Th. (2006), The other CSR: Consumer Social Responsibility, "Stanford Social Innovation Review", No. 4(3).
 7. Dudziński P., Hoppe G., Gotowska M., Jakubczak A., Karaszewski R. (2013), Obiektywna metoda pomiaru poziomu społecznej odpowiedzialności konsumentów (ConSR), "Ekonomia i Środowisko", nr 3(46), Czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.
 8. Eckhardt G.M., Belk M.R., Devinney T.M. (2010), Why don't consumers consume ethically?, "Journal of Consumer Behaviour", Nov.-Dec.
 9. Gotowska M., Jakubczak A., Kufel M. (2013), The assessing the quality of life and the standard of living. The proposal of a quantitative measure, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken.
 10. GUS (2015), http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Prognoza.aspx [dostęp: 12.03.2016].
 11. Hoppe G. (2013), Model człowieka hedonistycznego a społeczna odpowiedzialność konsumentów, Charleston S.C., New York.
 12. Karaszewski R. et. al. (red.) (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 13. Kołodko G.W. (2013), Dokąd zmierza Świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 14. Lewicka-Strzałecka A. (2002), About responsibility of the consumer, "Prakseologia", nr 142.
 15. Maciejewski G. (2015), Młodzi konsumenci wobec globalnych trendów w konsumpcji, "Marketing i Rynek", Konsumpcja i innowacje.
 16. OMG (2004), Raport z pierwszego badania diagnozującego polskie pokolenie Y. Odyseja Public Relations, Warszawa.
 17. Ostrowski M. (2012), Kiedy mamy dosyć pieniędzy?, "Polityka", nr 46, za: R. Skidelsky, E. Skydelski, How much is enough?
 18. Szafraniec K. (2011), Konsumpcja, czas wolny, nowe media - obszary manifestacji statusu i kreacji własnego ja, (w:) Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 19. Thomas P.L., Maxwell J.W. (2008), Corporate Social Responsibility and the Environment: A Theoretical Perspective, "Review of Environmental Economics and Policy", No. 1, Issue 0.
 20. Woźny D. (2013), Analiza kategorii młodych konsumentów z uwzględnieniem różnych kryteriów jej wyodrębnienia, "Zeszyt Naukowy.pl", nr 30, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu