BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owczarczyk-Szpakowska Grażyna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Jendykiewicz Ewa (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, student)
Tytuł
Rola i znaczenie polityki fiskalnej w Polsce w latach 2010-2015
The Role and Importance of Fiscal Policy in Poland in 2010-2015 = Rol' i značenie fiskal'noj politiki w Pol'še v 2010-2015 gg.
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2016, nr 3 (16), s. 71-87, rys., tabl., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Podatki, Polityka fiskalna, Jakość życia, Dochody, Budżet państwa, Dochody budżetowe, Wydatki budżetowe
Taxes, Fiscal policy, Quality of life, Income, State budget, Budget revenue, Budget expenditures
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Jakość życia społeczeństwa wiąże się z uiszczeniem przez nie obowiązkowych świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa. Podatnik jest częścią społeczeństwa, która wpływa na kreowanie produktu społecznego, poprzez płacenie zobowiązań podatkowych umożliwia państwu realizację zadań, które mają się przyczynić do wzrostu rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie standardów życia i zaspokajania potrzeb, których obywatel nie byłby w stanie sam zaspokoić. W artykule przedstawiono rolę polityki fiskalnej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wpływów podatkowych w budżecie państwa w latach 2011-2015. (abstrakt oryginalny)

Society's life quality is connected with paying by it mandatory cash charges to the State Treasury. The taxpayer is a part of the society, which affects creating social product; by way of paying tax it enables the state performance of its tasks that are to contribute to economic growth and, in effect, livings standards and meetings the needs which the citizen could not meet by themselves. In their article, the authors presented the role of fiscal policy, with a particular consideration of the importance of tax proceeds in the state's budget in the years 2011-2015. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A. (2004), Dochody jednostek samorządu terytorialnego, TNOiK, Toruń.
 2. Dynus M. (2007), Polityka fiskalna, TNOiK, Toruń.
 3. Fedorowicz Z. (1998), Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 4. Gajl N. (1992), Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa.
 5. Głuchowski J. (1996), Polskie prawo podatkowe, PWN, Warszawa.
 6. Komar A. (1996), Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Warszawa.
 7. Majchrzycka-Guzowska A. (1990), Podatki w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa.
 8. Mastalski R. (1995), Wprowadzenie do prawa podatkowego, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Owczarczyk-Szpakowska G. (2009), Zarządzanie przez podatki, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz.
 10. Owsiak S. (1997), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 11. Pietrewicz M. (1998), Polityka fiskalna, Poltext, Warszawa.
 12. Wolański R. (2002), Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wolter Kluwer, Warszawa.
 13. Wolański R. (2009), System podatkowy w Polsce, Oficyna Wolter Kluwer, Warszawa.
 14. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2011 r. nr 34, poz. 173).
 15. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. (2011), Tom I, Rada Ministrów, Warszawa.
 16. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (2012), Tom I, Rada Ministrów, Warszawa.
 17. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (2013), Tom I, Rada Ministrów, Warszawa.
 18. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (2014), Tom I, Rada Ministrów, Warszawa.
 19. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. (2015), Tom I, Rada Ministrów, Warszawa.
 20. Sprawozdanie z operatywnego wykonania budżetu państwa za styczeń-listopad 2015 r. (2015), Rada Ministrów, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu