BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białoskórski Robert (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Białoruś : jaka polityka bezpieczeństwa i obrony?
Bielarus : what Kind of Security and Defence Policy?
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2016, nr 13, s. 7-26, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Polityka bezpieczeństwa, Polityka obronna, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
National security, Security policy, Defence policy, Common Security and Defence Policy
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)
North Atlantic Treaty Organization (NATO), Commonwealth of Independent States (CIS)
Kraj/Region
Białoruś, Rosja
Belarus, Russia
Abstrakt
Republika Białoruś jest państwem zajmującym szczególne znaczenie na geopolitycznej mapie Europy. Granicząc zarówno z Unią Europejską, jak i z Sojuszem Północnoatlantyckim, Białoruś znajduje się w obszarze wpływów mocarstwowych Federacji Rosyjskiej, która w znacznej mierze determinuje politykę bezpieczeństwa i obrony Republiki. Badanie jej założeń formalnopranych oraz dynamiki procesu implementacji jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskiego oraz polskiej racji stanu.(abstrakt oryginalny)

Republic Belarus is a state occupying the special significance on a geopolitical map of Europe. Bordering both with the European Union and North Atlantic Alliance, Belarus is located in an area of globalpower influences of the Russian Federation, which in great measure is determining the security and defence policy of the Republic. Studying assumptions for her ideas and dynamics of the implementation's process is essential from the European security and the Polish raison d'état point of view.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belarus Army Equipment, Global Security, http://www.globalsecurity.org/military/ world/belarus/army-equipment.htm (dostęp: 05.02.2014).
 2. Charter of the Collective Security Treaty Organization, dated October 07, 2002, http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=1896 (dostęp: 10.02.2014).
 3. Collective Security Treaty dated May 15, 1992 (as amended by the Protocol on amendments to the Collective Security Treaty of May 15, 1992, signed on December 10, 2010), http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=1897 (dostęp: 10.02.2014).
 4. Договор о создании Союзного государства, Москва, 8 декабря 1999 г., http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1168295 (dostęp: 28.01.2014).
 5. Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, подписанным 10 декабря 2010 года, http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126 (dostęp: 28.01.2014).
 6. Dyner A.M., Śmigielski R., Perspektywy współpracy wojskowej Rosji i Białorusi, "Biuletyn", PISM, 2011, nr 1, http://www.pism.pl/files/?id_plik=929 (dostęp: 11.02.2014).
 7. Структура Вооруженных Сил Республики Беларусь, Военный информационный портал Министерства обороны, http://www.mil.by/ru/forces/structure (dostęp: 01.02.2014).
 8. Kmiecik P., Zarys potencjału militarnego Białorusi, http://www.militis.pl/armieowiata/potencjal-militarny-bialorusi (dostęp: 01.02.2014).
 9. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь 17 июля 2001 г., ДЯТЛОВЩИНА информационныйпортал, http://www.dyatlovo.info/content/ kontseptsiya-natsionalnoi-bezopasnosti-respubliki-belarus?page=0 1 (dostęp: 23.01.2014).
 10. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.), НациональныйправовойИнтернет-портал Республики, http://www.pravo. by/main.aspx?guid=6351 (dostęp: 23.01.2014).
 11. Krzymowski A., Plan Miedwiediewa - nowa architektura bezpieczeństwa?, "Sprawy Międzynarodowe" 2009, nr 2.
 12. Legucka A, Malak K. (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2008.
 13. Maciążek P.A., Dlaczego Polskę powinny interesować zmiany zachodzące w rosyjskim NATO? 31.08.2012, "Polityka Wschodnia", http://politykawschodnia.pl/index. php/tag/sily-szybkiego-reagowania-oubz (dostęp: 11.02.2014).
 14. Multilateral Treaty on collective security concluded at Tashkent on 15 May 1992, http://untreaty.un.org/unts/120001_144071/4/4/00002877 (dostęp: 31.01.2012).
 15. Siły Zbrojne Białorusi, Cybernetyczna Gildia Strategów, http://strategie.com.pl/ dzial/armie/18 (stan na 09.02.2014).
 16. SIPRI Military Expenditure Database, Stockholm International Peace Research Institute, http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+milex+data+1988-2012+v2.xlsx (dostęp: 11.02.2014).
 17. Śliwa Z., Brążkiewicz D., Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, "Kwartalnik" Bellona, 2010, nr 3, http://pl.scribd.com/doc/72606585/kwartalnik-bellonanr-32010 (dostęp: 09.02.2014), s. 102-111.
 18. The Military Balance 2013, The International Institute for Strategic Studies, London 2013.
 19. Topolski I., Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Lublin 2004.
 20. Военная доктрина Республики Беларусь 1992 года, Военный информационный портал Министерства обороны Республики Беларусь, http://mod.mil.by /doktrina.html (dostęp: 23.01.2014).
 21. http://milexdata.sipri.org
 22. http://mod.mil.by
 23. http://pl.scribd.com
 24. http://politykawschodnia.pl
 25. http://strategie.com.pl
 26. http://untreaty.un.org
 27. http://www.dyatlovo.info
 28. http://www.globalsecurity.org
 29. http://www.law.edu.ru
 30. http://www.mil.by
 31. http://www.militis.pl
 32. http://www.odkb-csto.org
 33. http://www.pravo.by
 34. http://www.rp.pl
 35. http://www.tvn24.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu