BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciałowicz Beata (Cracow University of Economics, Poland), Malawski Andrzej (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
The Logic of Imitative Processes : Imitation as Secondary Innovation - an Axiomatic Schumpeterian Analysis
Logika procesów imitacyjnych : imitacje jako wtórne innowacje - schumpeterowska analiza aksjomatyczna
Źródło
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2016, no 15, s. 43-56, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja, Innowacje, Dyfuzja
Production, Innovations, Diffusion
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy zaproponowana została aksjomatyczna analiza działalności imitacyjnej producentów w schumpeterowskim procesie zmian innowacyjnych. Zgodnie z przedstawionym podejściem zmiany strukturalne w systemie ekonomicznym zostają zapoczątkowane przez działalność liderów w sferze produkcji, będących radykalnymi innowatorami, którzy inicjują proces dyfuzji innowacji, a ich strategie oraz wprowadzone innowacje mogą być powielane przez producentów będących imitatorami. W rezultacie imitatorzy ci stają się innowatorami "drugiego rzędu", dyskredytując jednocześnie innowatorów "pierwotnych". Zgodnie z tym głównym celem przedstawionej pracy jest wykazanie, że zwiększenie liczby imitatorów prowadzi do zintensyfikowania zmian innowacyjnych w całym systemie produkcji. Ponadto przedstawione ujęcie jest zgodne z programem badawczym dotyczącym modelowania schumpeterowskiej ewolucji innowacyjnej w aparacie pojęciowym ujętej dynamicznie teorii równowagi ogólnej Arrowa-Debreu. (abstrakt oryginalny)

This paper offers an axiomatic analysis of the imitative activity of producers in a Schumpeterian process of innovative change. It argues that structural change in the economy is generated by leaders of radical innovation, whose actions trigger the diffusion of innovations, and whose strategies and innovations can be copied by imitators. As a consequence, these imitators become second-order innovators operating in a production system that is deprived of primary innovators. The paper demonstrates that increases in the number and variety of second-order innovators can intensify innovative changes throughout the production system. Furthermore, this logic can be reconstructed by reference to the research programme on modelling Schumpeterian innovative evolution within the Arrow-Debreu dynamic general equilibrium theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. The Active Consumer: Novelty and Surprise in Consumer Choice (1998) ed. M. Bianchi. London-New York: Routledge.
 2. Andersen, E. S. (2009) Schumpeter's Evolutionary Economics. London: Anthem Press.
 3. Bessen, J. and Maskin, E. (2009) "Sequential Innovation, Patents, and Imitation". Journal of Economics 40 (4): 611-35, https://doi.org/10.1111/j.1756-2171.2009.00081.x.
 4. Bolton, M. K. (1993) "Imitation versus Innovation. Lessons to be Learned from the Japanese". Organizational Dynamics 21 (3): 30-45, https://doi.org/10.1016/0090-2616 (93)90069-d.
 5. Ciałowicz, B. and Malawski, A. (2011) "The Role of Banks in the Schumpeterian Innovative Evolution - an Axiomatic Set-up" in A. Pyka, F. Derengowski, and M. da Graca (eds) Catching Up, Spillovers and Innovation Networks in a Schumpeterian Perspective. Heidelberg-Dordrecht-London-New York: Springer, pp. 31-58.
 6. Ciałowicz, B. and Malawski, A. (2012) "The Role of Households in the Schumpeterian Innovative Evolution - an Axiomatic Set-up". Paper to the 14th International Schumpeter Society Conference, University of Queensland, Brisbane, Australia, 2-5 July.
 7. Ciałowicz, B. and Malawski, A. (2013) "Demand Driven Schumpeterian Innovative Evolution" in A. Malawski (ed.) Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics. Kraków: Cracow University of Economics Press.
 8. Debreu, G. (1959) Theory of Value. New York: Viley.
 9. Glass, A. J. (2010) Imitation as a Stepping Stone to Innovation. College Station: Department of Economics, Texas A&M University.
 10. Hanusch, H. and Pyka, A. (2006) "Principles of Neo-Schumpeterian Economics". Cambridge Journal of Economics 31 (2): 275-89, https://doi.org/10.1093/cje/bel018.
 11. Herrmann-Pillath, C. (2013) Foundations of Economic Evolution. Cheltenham, UK- Northampton, MA: Edward Elgar.
 12. Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics (2013) ed. A. Malawski. Kraków: Cracow University of Economics Press.
 13. Luo, Y., Sun, J. and Le Wung, S. (2011) "Emerging Economy Copycats". Academy of Management Perspectives 25 (2): 37-56.
 14. Malawski, A. (1999) Metoda aksjomatyczna w ekonomii [The axiomatic method in economics]. Wrocław: Ossolineum.
 15. Malawski, A. and Woerter, M. (2006) "Diversity Structure of the Schumpeterian Evolution. An Axiomatic Approach". Arbeitspapiere / Working Papers of the Swiss Institute for Business Cycle Research No. 153, October. Zürich: KOF.
 16. Mukoyama, T. (2003) "Innovation, Imitation, and Growth with Cumulative Technology". Journal of Monetary Economics 50 (2): 361-80, https://doi.org/10.1016/s0304-3932(03) 00005-9.
 17. Nelson, R. R. and Winter, S. (1982) An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
 18. Niosi, J. (2012) "Innovation and Development through Imitation (In Praise of Imitation)". Presented to the meeting of the International Schumpeter Society, Brisbane, Australia, 2-5 July.
 19. Safarzyńska, K. and van den Bergh, J. C. J. M. (2010) "Evolutionary Models in Economics: a Survey of Methods and Building Blocks". Journal of Evolutionary Economics 20 (3): 329-73, https://doi.org/10.1007/s00191-009-0153-9.
 20. Schumpeter, J. A. (1934) The Theory of Economic Development. Cambridge: Harvard University Press.
 21. Segerstrom, P. S. (1990) Innovation, Imitation and Economic Growth. Econometrics and Economic Theory Paper No. 8818. East Lansing: Michigan State University.
 22. Shenkar, O. (2010) "Defend Your Research: Imitation is More Valuable Than Innovation". Harvard Business Review, April: 28-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-168X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2016.1503
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu