BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klaja-Gaweł Beata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Niska efektywność pracy konsekwencją niezadowolenia pracowników z prowadzonej polityki personalnej - studium przypadku organizacji znajdującej się w kryzysie
A Low Efficiency of Work as a Consequence of Employees' Dissatisfaction with HR Policy - Case Study of Organization in Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 110-121, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność pracy, Polityka personalna, Studium przypadku, Kryzys przedsiębiorstwa, Strategia personalna
Work effectiveness, Personnel policy, Case study, Enterprises crisis, Personnal strategy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badania empirycznego satysfakcji z wybranych praktyk personalnych, w odniesieniu do poziomu motywacji, zaangażowania oraz efektywności pracy. Badanie przeprowadzono w grupie pracowników przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej,. Celem niniejszego artykułu była próba wskazania obszarów, w których występują nieprawidłowości w praktykach personalnych oraz wykazanie ich ewentualnego wpływu na spadek efektywności pracy. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the empirical research of satisfaction with the selected personal practices, with reference to the level of motivation, engagement and work efficiency. The research was carried in the group of employees of enterprise that is undergoing the crisis situation. The purpose of this article was an attempt to present areas of irregularities in the personal practices and to demonstrate their potential impact in decreasing work efficiency. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bragg T., Improve employee commitment, "Industrial Management", nr 4(44), 2002.
  2. Cropanzano R., M. S. Mitchell M.S., Social Exchange Theory, "An Interdisciplinary Review Journal of Management", t. 31, nr 6, 2005.
  3. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami [Basis of organizations management], PWN, Warszawa 1996.
  4. Klaja-Gaweł B., Praktyki personalne w organizacji a poziom zaangażowania organizacyjnego, na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kolejowej [HRM practices and the level of organizational commitment, based on the example of railway industry enterprise], (w): H. Chwistecka - Dudek, J. Dzieńdziora (red.), Psychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach, Wydawnictwo Naukowe WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2015.
  5. Krot. K., Lewicka D., The Importance of Trust in Manager-Employee Relationships, "International Journal of Electronic Business Management", t. 10, nr 3, 2012.
  6. Lewicka D., Kształtowanie etycznych zachowań pracowników poprzez sprawiedliwe i przejrzyste procedury personalne, " Problemy Zarządzania", Wydział Zarządzania UW, t. 9, nr 4 (34), 2011.
  7. Lewicka D., Michniak J., Relacje między zaufaniem, zaangażowaniem oraz jakością środowiska pracy w firmach sektora MPŚ, [Relations between trust, Organisational commitment and quality of job enviroment in SME's sector entity] (w): Zenon Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013.
  8. Moczydłowska J. M., Błędy w zarządzaniu relacjami z pracownikami, jako wewnętrzne źródło kryzysu w organizacji, [Mistakes in Employee Relationship management as a source of internal crisis in the organization], [w:] Strategie działań w warunkach kryzysu, praca zbiorowa pod redakcją S. Partyckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
  9. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  10. Tzafrir S.S., Gur A.B.A., HRM Practices and Perceived Service Quality: The Role of Trusts a Mediator, "Research and Practice in Human Resource Management", t.15, nr 2, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu