BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pogoda-Kołodziejak Adriana (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Terroryzm i wojna sprawiedliwa Josepha Ratzingera
Terrorism and Righteous War According to Joseph Ratzinger
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2016, nr 13, s. 157-166, bibliogr. 19 poz.
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Konflikty zbrojne, Terroryzm, Katolicka nauka społeczna
Armed conflicts, Terrorism, Catholic social teaching
Uwagi
streszcz., summ.
Ratzinger Joseph
Abstrakt
Według chrześcijańskich teologów wojna jest skutkiem grzechu ludzkiego. Tak samo jak Kościół poucza wiernych, jak zwalczać grzech i jego skutki, tak też do jego zadań należy pouczanie, jak zapobiegać wojnie i jej unikać, ukazując jednocześnie warunki, w jakich jest ona możliwa. Czym jest terroryzm a czym wojna sprawiedliwa według Kardynała Josepha Ratzingera? Chrześcijaństwo głoszące szacunek i miłość wobec ludzi zderza się z hasłem "świętej wojny" głoszonym przez islamskich ekstremistów. Człowiek ma prawo do słusznej obrony i stawia sobie pytanie o to, w jaki sposób ma reagować na skierowaną ku niemu przemoc i agresję. Kardynał Joseph Ratzinger stara się zgodnie z myślą Kościoła wskazywać drogi poszukiwania, by terroryzm nie doprowadził do zniszczenia cywilizacji.(abstrakt oryginalny)

According to Christian theologists, war is a result of the human sin. Just like the Church teaches the believers how to fight the sin and its results, one of its tasks is also to advise how to prevent and avoid the war by showing conditions under which it may break out. What is terrorism and what is a righteous war according to cardinal Joseph Ratzinger? The Christian idea of respect and love towards people collides with the idea of "holy war" which is proclaimed by the Islamic extremists. A human has the right to righteous defence and he might ask himself in what way should he react to violence and aggression aimed towards him. In line with the Church's ideas, Cardinal Joseph Ratzinger aims to point out the ways of searching for solution which would prevent the destruction of civilization by terrorism.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bar W. OFMConv., Współczesne oblicza wojny i terroryzmu, [w:] Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne kościoła, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin 2003, s. 27-52
 2. Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań-Warszawa 1990.
 3. Der Brockhaus in drei Bänden, Leipzig 2006.
 4. Czekalski R., Aktualność warunków wojny sprawiedliwej, [w:] "Seminare. Poszukiwania naukowe", red. H. Stawniak, t. 30, Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław 2011, s. 131-146.
 5. https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=aktualno%C5%9B%C4%87+warunk%C3% B3w+wojny+sprawiedliwej+czekalski, (dostęp: 15.03.2016).
 6. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 7. Kuderowicz Z., Filozofia o szansach pokoju. Problemy wojny i pokoju w filozofii XX wieku, Białystok 1995.
 8. Maciuszko J.T., Cywilizacja gwałtu czy cywilizacja wspólnoty ludzkiej? - odpowiedź religii, [w:] Religie o drogach pokoju i bezdrożach wojny, red. E. Sakowicz, Lublin 1995.
 9. Nagórny J., Prawo do słusznej obrony, [w:] Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin 2003.
 10. Pałucki J., Słowo wstępne, [w:] Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne kościoła, red. Nagórny J., M. Pokrywka, Lublin 2003.
 11. Plater Ch., A Primer of Peace and War. The Principles of International Morality, LondonNew York 1915.
 12. Płaski T., Sprawiedliwa wojna i pokój w nauczaniu Kościoła katolickiego, "Studia Warmińskie" t. 41/42, (2004-2005), s. 339-364.
 13. Pera M., Der Relativismus, das Christentum und der Westen, [w:], M. Pera, J. Ratzinger, Ohne Wurzeln. Der Relativismus und die Krise der europäischen Kultur, Augsburg 2005.
 14. Ratzinger J., Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, Kraków 2005.
 15. Ratzinger J., Kościół - ekumenizm - polityka, Poznań-Warszawa 1990.
 16. Ratzinger J., Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci, Kraków 1997.
 17. Seewald P., Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu, Kraków 2011.
 18. Seewald P., Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach, z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, Kraków 2001.
 19. "Zagrożeniem dla pokoju jest antyreligia": przemówienie Benedykta XVI w Asyżu, "Pedagogia Ojcostwa Katolicki Przegląd Społeczno-Pedagogiczny" nr 2, 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu