BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aspadarec Waldemar (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Systemic Risk Aspects in Context of Hedge Funds' Activities
Aspekty ryzyka systemowego w kontekście działań funduszy hedge
Źródło
Trends in the World Economy, 2012, vol. 4, s. 7-17, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
New Challenges in the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Fundusze hedgingowe, Zabezpieczenie przed ryzykiem
Financial instruments, Hedge fund, Hedge against the risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pierwszym rozdziale przedstawiono rozważania na temat złożonego problemu wpływu jednego z głównych uczestników rynku finansowego - funduszy hedge - na stabilność finansową. Ostatnio fundusze te stały się przedmiotem zainteresowania nie tylko świata finansów, ale także znalazły się na pierwszym miejscu na liście winowajców wszystkich problemów pojawiających się na rynkach. szczególnym rodzajem problemu związanym z funduszami hedge jest tak zwane ryzyko systemowe. Jest to wyjątkowo problematyczne zagadnienie, ponieważ fundusze hedge współtworzą to ryzyko, jednak nie są one jego przyczyną per se. W pierwszej części opracowania przedstawiono definicję funduszy hedge, w kolejnej przeprowadzono analizę zmian zachodzących w branży tych funduszy. w dwóch ostatnich częściach przedstawiono pojęcia: ryzyko systemowe oraz powiązane z nim "zatłoczone transakcje" (crowded trades). Oprócz analizy zmienności i zachowań stadnych wobec poszczególnych instrumentów finansowych postawiono także pytania dotyczące podejścia do rynków, nawiązując w ten sposób do coraz większej liczby opracowań z zakresu wpływu funduszy hedge na stabilność finansową.(abstrakt oryginalny)

Ongoing financial crisis has proven that financial stability irregularities may lead to significant disturbances concerning the real economy, not only markets or financial institutions. Such experiences implicated in growing importance of research concerning financial instability and its causes. Financial policymakers and scientists widely agree that the commercial banks may transmit systemic problems through limiting the credit supply, which can be caused by many potential issues. A special role in this context is to be played by oversight authorities which should control whether some institutions do not take too big risks. One should remember that financial institutions try to omit regulations, for example by utilizing financial innovations. During last years period, hedge funds industry grown significantly due to great amount of fresh capitals lured by attractive rates of return. Even though hedge funds have duties similar to other market participants, they differ significantly. Innovations, broad array of investment strategies and instruments, applying the financial leverage, opaqueness and incentive system makes them potential systemic risk creators - even though the evidence for it is scarce. In Polish sources the aspects of hedge funds are rarely discussed, mainly their goals and tasks are discussed in theoretical manner.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aspadarec W., Fundusze hedge a rynek towarowy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 632, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 33, Szczecin 2010.
 2. Bank of England, Financial Stability Report, December 2009, www.bankofeggland. co.uk.
 3. Ineichen A., Silberstein K., AIMA's Roadmap To Hedge Funds, Alternative Investment Management Association Limited, London, November 2008.
 4. Itzhak B.D.; Franzoni F., Landier A., Moussawi R., Do Hedge Funds Manipulate Stock Prices?, Ohio State University, Ohio, May 2011.
 5. McCrary S.A., Hedge Fund Course, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2005.
 6. NBP, Raport o stabilności systemu finansowego, grudzień 2010 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010.
 7. Nevins J., Taking Southeast Asia To Market: Commodities, Nature, and People in the Neoliberal Age, Cornell University 2008.
 8. Niedziółka P., Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa, Difin, Warszawa 2009.
 9. Perez K., Fundusze hedge, Istota, strategie potencjał rynku, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 10. Pericoli M., Sbracia M., Crowded Trades Among Hedge Funds, University of Essen, Essex, UK, May 2010.
 11. Polleit T., Manipulating the Interest Rate: a Recipe for Disaster, "Mises Daily" 13th December 2007.
 12. Schwarcz S.L., Star S.A., Systemic Risk, Duke Law School, March Durham USA 2008.
 13. Stulz R.M., Hedge Funds: Past, Present, and Future, "Journal of Economic Perspectives" 2007, Vol. 21, No. 2, Spring.
 14. Sveriges Riksbank, The Riksbank and Financial Stability, December 2010, www. riksbank.se.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu