BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmitkowski Paweł (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Plany zarządzania kryzysowego w świetle nowych regulacji prawnych
Crisis Management Plans Due to the New Law Regulations
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2016, nr 13, s. 207-220, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Zarządzanie w kryzysie, Sytuacje kryzysowe, Obronność, Regulacje prawne
Crisis management, Crisis situations, Defences, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Plany zarządzania kryzysowego są bardzo istotnym elementem planowania cywilnego, szczególnie cywilnego planowania kryzysowego. Od 26 kwietnia 2007 r. system zarządzania kryzysowego opracowywał plany reagowania kryzysowego. Były one jednak bardzo obszerne, a ich zapisy pokrywały się często z planami operacyjnymi służb, inspekcji i straży. Znowelizowana w 2009 r. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym zmieniła charakter, formę i strukturę tych planów. Stały się one planami zarządzania kryzysowego i stanowić zaczęły punkt wyjścia do egzekwowania zapisów planów operacyjnych. Od 2009 r. niezwykle ważnym elementem tych planów stały się także plany ochrony infrastruktury krytycznej. Nie wykluczone jest także, że w przyszłości elementem planów zarządzania kryzysowego staną się plany obrony cywilnej.(abstrakt oryginalny)

Crisis management plans are very important part of civil planning, especially civil emergency planning (CEP). Since 26th of april 2007, crisis management system prepared plans of crisis respond. They were very extensive and some times included the same contents like operations plans of services, inspections and guards. But amendet in 2009 act of crisis management changed form, character and structure of these plans. They became plans of crisis management as starting point for execution of operation plans. Since 2009 very important parts of crisis management plans are also crisis infrastructure protection plans. It's hardly possible that in the future the part of crisis management plans will also be a plan of civil defense.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kalinowski R., Obrona cywilna w Polsce, Siedlce 2007.
 2. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Warszawa 2007.
 3. Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym, red. W. Kitler, Warszawa 2011.
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej z dn. 30 kwietnia 2010 r.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej z dn. 30 kwietnia 2010 r.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego z dn. 30 kwietnia 2010 r.
 7. Skomra W., Zarządzanie kryzysowe. Praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Wrocław 2010.
 8. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dn. 26 kwietnia 2007 r.
 9. Ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dn. 17 lipca 2009 r.
 10. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 13 października 1993 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów, gmin i zakładów pracy.
 11. Ziarko J., Walas-Trębacz J., Podstawy zarządzania kryzysowego, cz. 1, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Kraków 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu