BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balicki Artur
Tytuł
International Monetary Systems and the Phenomenon of Over-Accumulation of International Reserve Assets
Międzynarodowe systemy walutowe a zjawisko nadmiernej akumulacji międzynarodowych aktywów rezerwowych
Źródło
Trends in the World Economy, 2012, vol. 4, s. 19-39, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
New Challenges in the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Aktywa finansowe, Akumulacja pieniężna, Rezerwy walutowe, Międzynarodowy system walutowy
Financial assets, Money accumulation, Foreign exchange reserves, International monetary system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W drugim rozdziale przedstawiono funkcjonowanie międzynarodowych systemów walutowych o różnych mechanizmach kursowych w świetle zjawiska nadmiernego gromadzenia międzynarodowych aktywów rezerwowych. zasadniczym celem było pokazanie, że obecny system kursów płynnych, na ogół oparty na jednej, dominującej walucie - dolarze, jest bardziej podatny na występowanie tego typu zjawisk niż systemy ze sztywnym mechanizmem kursowym, oparte na parytecie złota. Opisano zmieniający się w czasie charakter aktywów rezerwowych oraz zaprezentowano skalę i proces ich nadmiernej akumulacji. Omówiono zagrożenia i koszty wiążące się z tytułowym zjawiskiem, a zwaszcza zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające z formowania się baniek spekulacyjnych na różnego typu klasach aktywów w krajach, które doświadczyły znacznego nagromadzenia rezerw walutowych. W końcowej części rozdziału przedstawiono kierunki zmian obecnego systemu walutowego pod kątem ograniczenia zjawiska nadmiernej akumulacji aktywów rezerwowych i zwiększenia jego stabilności.(abstrakt oryginalny)

The paper aims to deliver an overview of the international monetary systems in the light of the issue of excessive accumulation of international reserves. It briefly characterizes fixed and flexible international monetary systems in the 20th century and shows that the current international monetary regime is much more prone to such phenomenon than the BWS and the gold standard. Next, the nature of contemporary international reserve assets is explained and it is shown how their excessive accumulation leads to asset-price bubbles. Finally, the paper brings attention to costs and implications of excessive reserve hoarding and puts forward directions for reforming the international monetary system in its present shape, so that it became more balanced. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki A., Global Imbalances - Their Sustainability and the Role of the Dollar, Folia Oeconomica Stetinensia 10(18) 2011/1, University of Szczecin, Szczecin 2011.
 2. Bank for International Settlements, Report on Global Foreign Exchange Market Activity in 2010, Triennial Central Bank Survey, December 2010.
 3. Bordo M.D., The Classical Gold Standard: Some Lessons for Today, Federal Reserve Bank of St. Louis, May 1981.
 4. Central Bank of the Republic of China (Taiwan), Foreign Exchange Statistics.
 5. Central Intelligence Agency, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/ the-world-factbook/rankorder/2188rank.html, last access 15.02.2012.
 6. Cohen B.J., Bretton Woods System, in: Routledge Encyclopaedia of International Political Economy, ed. R.J.B Jones, Routledge, London 2002.
 7. Duncan R., The Dollar Crisis: Causes, Consequences, Cures, Revised and Updated, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, Singapore 2005.
 8. European Central Bank, http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index. en.html.
 9. European Central Bank, Reserve Accumulation. Objective or By-product?, Occasional Paper Series No. 73, September 2007.
 10. European Central Bank, The Accumulation of Foreign Reserves, Occasional Paper Series No. 43, February 2006.
 11. European Central Bank, The International Monetary System After the Financial Crisis, Occasional Paper Series No. 123, February 2011.
 12. Farhi E., Gourinchas P., Rey H., Reforming the International Monetary System, Centre for Economic Policy Research 2011.
 13. Federal Reserve Bank of New York, http://www.newyorkfed.org/markets/omo/ dmm/fedfundsdata.cfm, last access 20.02.2012.
 14. Green T., Central Bank Gold Reserves. An Historical Perspective Since 1845, Research Study No. 23, World Gold Council, November 1999.
 15. Hall S.G., Hondroyiannis G., Swamy P.A.V.B., Tavlas G.S., Bretton-Woods Systems, Old and New, and the Rotation of Exchange-Rates Regimes, Working Paper No. 09/15, University of Leicester, September 2009.
 16. Higgins M., Klitgaard T., Reserve Accumulation: Implications for Global Capital Flows and Financial Markets, Current Issues in Economics and Finance, Vol. 10, No. 10, Federal Reserve Bank of New York, September-October 2004.
 17. International Monetary Fund, IMF Executive Board Adopts New Decision on Bilateral Surveillance Over Members' Policies, Public Information Notice No. 07/69, 21 June 2007.
 18. International Monetary Fund, Balance of Payments Manual, Fifth Edition, Washington DC 1993.
 19. International Monetary Fund, http://www.imf.org/external/np/exr/center/mm/eng/ mm_sc_04.htm, last access 10.02.2012.
 20. International Monetary Fund, Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER ).
 21. Mohanty M.S., Turner P., Foreign Exchange Reserve Accumulation in Emerging Markets: What are the Domestic Implications? "BIS Quarterly Review", Bank for International Settlements, September 2006.
 22. Ocampo J.A., Reforming the International Monetary System, WI DER Annual Lecture 14, United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WI DER ) 2011.
 23. U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, International Economic Accounts.
 24. World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/FI.RES .TOTL.CD, http://data. worldbank.org/indicator/FI.RES .XGLD.CD, last access 15.02.2012.
 25. World Trade Organisation, Statistics Database, Time Series on International Trade, http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WS DBStatProgramHome.aspx? Language=E, last access 12.02.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu