BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryczka Marcin (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Conditions of the Development of an Open Knowledge- and Innovation-Driven Environment in Poland
Uwarunkowania rozwoju otwartego środowiska wiedzy i innowacji w Polsce
Źródło
Trends in the World Economy, 2012, vol. 4, s. 87-107, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
New Challenges in the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Narodowy system innowacji, Innowacyjność, Społeczeństwo oparte na wiedzy, Struktury sieciowe
National innovation system, Innovative character, Knowledge-based society, Network structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Znamienną cechą współczesnej gospodarki jest wyraźna zależność między poziomem innowacyjności a dostępnością i efektywnością wykorzystania zasobów przyczyniających się tworzenia i upowszechniania wiedzy. W rozdziale tym przeanalizowano uwarunkowania rozwoju krajowego systemu innowacji, opartego na strukturach sieciowych. na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że warunkiem rozwoju w Polsce gospodarki opartej na wiedzy oraz większego zaangażowania interesariuszy w globalny transfer innowacji i technologii za pośrednictwem sieci są przede wszystkim wielokierunkowe zmiany systemowe. Z jednej strony instytucje państwowe powinny podjąć konkretne działania na rzecz stworzenia społeczeństwa cyfrowego, a z drugiej strony konieczne jest konsekwentne wyrównywanie szans w dostępie do internetu i intensywne edukowanie społeczeństwa w zakresie używania nowoczesnych mediów nie tylko w celach rozrywkowych, ale przede wszystkim do szerszego udzielania się na forum internetu jako kreatywni twórcy i prosumenci.(abstrakt oryginalny)

One of the characteristic properties of the modern economy is a clear correlation between the level of innovation and the availability and efficient use of resources that contribute to the creation of knowledge (especially various forms of capital). Moreover, knowledge creation and R + D results dissemination processes increasingly depend on IT infrastructure, in particular the global Web. This means that the intensification of international flows of scientific and technical knowledge not only requires increased availability of modern ICT infrastructure but also developing IT skills. A growing flow of foreign direct investment in recent decades indicates the maintained popularity of traditional forms of technology transfer that usually occurs within transnational corporations (TNC s). However, the increasing availability of the Internet, exponentially expanding electronic databases, the development and usage of mobile technologies and the creativity of Internet users increase the importance of the Internet as an essential component of the global innovation system. Accordingly, this article aims to analyze the determinants of the development of the national innovation system based on network structures, influenced not only by endogenous factors such as education level and quality of human capital, expenditure on R & D and state support of innovation activities, but also the advanced skills related to the cooperation and exchange of knowledge through the Internet.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aizenman J., Volatility, Employment and the Patterns of FDI in Emerging Markets, NBER Working Paper No. 9397, Cambridge, December 2002.
 2. Antonowicz M., Rozbudowa teleinformatyki a rozwój Polski, in: Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, ed. U. Płowiec, PWE , Warszawa 2010.
 3. Archibugi D., Michie J.: The Globalisation of Technology: A New Taxonomy, "Cambridge Journal of Economics" 1995, Vol. 19.
 4. Bingham A., Spradlin D., The Open Innovation Marketplace. Creating Value in the Challenge Driven Enterprise, FT Press, New Jersey 2011.
 5. Brambilla I., Multinationals, Technology, and the Introduction of Varieties of Goods, "Journal of International Economics" 2009, Vol. 79 (1).
 6. Branstetter L., Firman R., Foley C.F., Do Stronger Intellectual Property Rights Increase International Technology Transfer? Empirical Evidence from U.S. Firm-Level Data, "Quarterly Journal of Economics" 2006, Vol. 121 (1).
 7. Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, ed. A. Nowakowska, Wyd. Biblioteka, Łódź 2009.
 8. Cellary W., Rozwój społeczeństwa informacyjnego a informatyzacja sektora publicznego, "Czas Informacji" 2010, nr 0(1).
 9. Cellary W., Sieciowe organizacje wirtualne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, in: Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, ed. P. Adamczewski, J. Stefanowski, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006.
 10. Chesbrough H., Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2006.
 11. Ciborowski R., Grabowiecki J., Wpływ transferu techniki na konwergencję technologiczną gospodarki polskiej, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 9.
 12. East Asian Latecomer Firms: Learning the Technology of Electronics, "World Development" 1995, Vol. 23 (7).
 13. Govindarajan V., Trimble Ch., Reverse Innovation: Create Far From Home, Win Everywhere, Harvard Business School Publishing, Boston 2012.
 14. Hines J.R., Taxes, Technology Transfer, and the R & D Activities of Multinational Firms, NBER Working Paper No. 4932, Cambridge, November 1994.
 15. Hobday M., East Asian Latecomer Firms: Learning the Technology of Electronics, "World Development" 1995, Vol. 23 (7).
 16. International Trade Statistics 2011, WT O, Geneva 2011.
 17. Jung B., Inna ekonomia - debata wokół Web 2.0 i gospodarki kreatywnej, in: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, ed. K. Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 18. Klimat inwestycyjny w Polsce w 2009 r. Raport z badania ilościowego, GfK Polonia, Warszawa 2009.
 19. Lembke J., Competition for Technological Leadership. EU Policy for High Technology, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2002.
 20. Lindegaard S., The Open Innovation Revolution: Essentials, Roadblocks, and Leadership Skills, John Wiley & Sons, Hoboken 2010.
 21. Lubowski A., Zapomnijcie o usługach, "Polityka" 2011, nr 37.
 22. Mel S., de, McKenzie D., Woodruff Ch., Innovative Firms or Innovative Owners? Determinants of Innovation in Micro, Small, and Medium Enterprises, World Bank Policy Research Working Paper No. 4934, World Bank, New York, May 2009.
 23. Pangsy-Kania S., National Innovation Systems an Innovativeness Based on European Innovation Scoreboard 2007, in: Meeting Global Challenges No. 25, ed. K . Żołądkiewicz, T. Michałowski, Working Papers, Institute of International Business, University of Gdańsk-Sopot 2008.
 24. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, ed. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 25. Radosevic S., The Eastern European Latecomer Firm and Technology Transfer: From 'Muddling Through' to 'Catching Up', in: East-West Technology Transfer: New Perspectives and Human Resources, ed. G. Bugliarello, N.K. Pak, Z.I. Alferov, J.H. Moore, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1996.
 26. Tapscott D., Williams A.D., Makrowikinomia. Reset świata i biznesu, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2011.
 27. The Industrial Dynamics of the New Digital Economy, ed. J.F. Christensen, P. Maskell, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2003.
 28. The Internet and Mobile Telecommunications System of Innovation. Developments in Equipment, Access and Content, ed. Ch. Edquist, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2003.
 29. Weresa M.A., Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu