BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kroik Janusz (Politechnika Wrocławska), Ziembicki Paweł (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą źródłem innowacyjności przedsiębiorstwa - wstępna ocena sektora edukacyjnego MŚP
Knowledge Management as a Source of Enterprise Innovation - Preliminary Assessment/Evaluation of Educational Sector for SME
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 180-189, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Knowledge management, Enterprise innovation, Small business
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), co do liczności, dominują w polskiej gospodarce. Z różnych powodów natrafiają jednak na bariery w transferze i zarządzaniu wiedzą, co zmniejsza ich innowacyjność i potencjał konkurencyjności. Praca podejmuje próbę oceny tego stanu rzeczy dla sektora edukacyjnego. Podstawą oceny były badania ankietowe dokonane w 2016 r. na dużej grupie przedsiębiorstw MŚP prowadzących szkoły językowe na terenie Dolnego Śląska. Wyniki badań pokazały, że świadomość transferu i zarządzania wiedzą przez większość przedsiębiorstw nie jest profesjonalnie traktowana. Dominuje brak zainteresowania i przekonanie o braku korzyści płynących z odpowiedniego zastosowania transferu wiedzy w doskonaleniu procesów przedsiębiorstwa i szerzej innowacyjności. Wyniki te odniesiono do badań A. Dereń, w których analizowano przedsiębiorstwa innych branż pod kątem zarządzania kapitałem intelektualnym. (abstrakt oryginalny)

Small and medium enterprises (SMEs) are dominant in Polish economy. However, they encounter barriers in knowledge transfer and knowledge management, which lead to reduced innovation and competitiveness level. The paper attempts to assess current state for education sector. The evaluation is based on surveys conducted in 2016 on large group of SMEs languages schools in Lower Silesia. The results showed, that awareness of knowledge transfer and knowledge management for the majority of SMEs are not professionally treated. SMEs show lack of interest and they are not convicted about benefits from knowledge transfer to improve processes. Results are related to A. Dereń research, which analysed companies from other sector in terms of intellectual capital management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., Business models. A Strategic Management Approach, McGraw-Hill Irwin, Boston, 2004.
 2. Dereń A., Stan wiedzy na temat zarządzania i ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach sektora MŚP w regionie Dolnego Śląska, [The knowledge level of management and protection of intellectual property in SME in Lower Silesia region]Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, 2015, Raport serii SPR nr 29.
 3. Dereń A., Skonieczny J., Zarządzanie twórczością organizacyjną.Podejście procesowe, [Organizationa creativity management. Process approach]Difin, Warszawa, 2016.
 4. McDermott, R., Why Information Technology Inspired But Cannot Deliver Knowledge Management. California Management Review, 4, 1999.
 5. Nonaka, I., Takeuchi, H., Kreowanie wiedzy w organizacji. [Knowledge creation in organization] Warszawa: Poltekst, 2000.
 6. Osterwalder A., Pigneur Y., Clarifying business models: Origins, present and future of the concept, Communications of the Association for Information Science (CAIS), Vol. 16, 2005.
 7. Osterwalder Y., Pigneur Y, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, [Business models creation. Visionary book] Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2012.
 8. Porter, M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. [Competitive strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors]Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, 2010.
 9. Probst, G., Raub, S., Romhardt, K., Zarządzanie wiedzą w organizacji. [Knowledge management in organization] Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2004.
 10. Sulmicka M., Perspektywy rynku edukacji [Education market prospects] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/3/id/30dostęp: 01.06.2016
 11. Świtalski, W., Innowacje i konkurencyjność. [Innovation and competetivness] Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2005.
 12. http://www.outsourcingportal.pl/pl/userfiles/image/raporty/2014/10/2/Raport_Przedsibiorczoc_wPolsce_www_ost_20140925.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu