BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ujwary-Gil Anna (Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Tytuł
Wybrane elementy i obszary audytu wiedzy przedsiębiorstwa
Some Elements and Areas of a Company Knowledge Audit
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 69-82, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Audyt, Wiedza w organizacji, Zasoby niematerialne
Audit, Knowledge in organization, Intangible assets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych elementów oraz podstawowych obszarów audytu wiedzy przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie dowolnego audytu zwykle opiera się na szeregu pytań o charakterze diagnostycznym, które umożliwiają, w tym przypadku, dokonanie wstępnej diagnozy wiedzy znajdującej się w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

The knowledge audit is an essential tool, which allows the organization as well as its associated companies, to understand how knowledge is used in organizations to implement business processes and achieve its objectives. Unlike the financial audit it is a qualitative nature and is focused on people, their relationships among themselves. The audit is aimed at exploring the organizational knowledge needs, analysis of the flaws and gaps in knowledge, behaviour of people in sharing and creating knowledge, and how effectively it is used and managed. Often the knowledge audit is used as a preliminary test before running the knowledge management in a company. The aim of this paper is to present key elements and core areas of the company's knowledge audit. Carrying out any kind of an audit is usually based on a number of questions of a diagnostic nature, which allow, in this case, making an initial diagnosis of knowledge contained in a company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. Kiziukiewicz T., Difin, Warszawa 2007.
 2. Buchanan S., Gibb F., The information audit: an integrated strategic approach, "International Journal of Information Management" 1998, 18(1), pp. 29-47.
 3. Buchanan S., Gibb F., The information audit: methodology selection, "International Journal of Information Management" 2008a, 28(1), pp. 3-11.
 4. Buchanan S., Gibb F., The information audit: role and scope, "International Journal of Information Management" 2007, 27(3), pp. 159-172.
 5. Buchanan S., Gibb F., The information audit: Theory versus practice, "International Journal of Information Management" 2008b, 28(3), pp. 150-160.
 6. Choy S. Y., Lee W. B., Cheung C. F., A systematic approach for knowledge audit analysis: integration of knowledge inventory, mapping and knowledge flow analysis, "Journal of Universal Computer Science" 2004, 10(6), pp. 674-682.
 7. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2005.
 8. Debenham J., Clark J., The knowledge audit, "Robotics and Computer Integrated Manufacturing Journal" 1994, 11(3), pp. 201-211.
 9. Gibb F., Buchanan S., Shah S., An integrated approach to process and service management, "International Journal of Information Management" 2006, 26(1), pp. 44-58.
 10. Henczel S., The information audit as a first step towards effective knowledge management: An opportunity for the special librarian, 2000, INSPEL, 34(3/4), pp. 210-226.
 11. Herdan A., Stuss M. M., Krasodomska J., Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych, UJ, Kraków 2009.
 12. Hylton A., A KM initiative is unlikely to succeed without a knowledge audit (http://www.annhylton.com/siteContents/writings/writings-home.htm, 2002a, odczyt: maj 2008; strona nie jest aktualna).
 13. Hylton A., Measuring and valuing knowledge: role of the knowledge audit (www.annhylton.com/siteContents/writings/writings-home.htm,2002b, odczyt: maj 2008; strona nie jest aktualna).
 14. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 15. Kuc B. R., Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 16. Liebowitz J., Rubenstein-Montano B., McCaw D., Buchwalter J., Browning C., The knowledge audit", " Journal of Knowledge and Process Management" 2000, 7(1), pp. 3-10.
 17. Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, New York: Oxford University Press, Oxford 1995; wyd. pol.: Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 18. Polanyi M., The Tacit Dimension, Routledge&Kegan Paul, London 1966.
 19. Saunders E., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Edukator, Częstochowa 2002.
 20. Sharma R., Chowdhury N., On the use of a diagnostic tool for knowledge audits, "Journal of Knowledge Management Practice", 8(4), December 2007 (http://www.tlainc.com/issue1.htm, odczyt: styczeń 2010).
 21. Skyrme D., Knowledge Audit, 2002 (http://www.skyrme.com/services/kmaudit.htm, odczyt: styczeń 2010).
 22. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2008.
 23. Winiarska K., Audyt wewnętrzny w 2007 roku: standardy międzynarodowe - regulacje krajowe, Difin, Warszawa 2007.
 24. Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005.
 25. Wołowiec T., Mierniki efektywności, "Finansista" 2003, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu