BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Założenia do Ustawy 2.0 - projektowanie nowego ładu akademickiego w Polsce
Creating a New Academic Governance in Poland - Assumptions to Law HEI 2.0 (Ustawa 2.0)
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 261-276, tab., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Słowa kluczowe
System edukacji, Szkolnictwo wyższe, Prawodawstwo
Educational system, Higher education, Legislation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce trwają zaawansowane prace nad przebudową systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Powszechne jest przekonanie środowiska akademickiego, ale również opinii społecznej, że istniejące rozwiązania nie wykorzystują w pełni możliwości kadry naukowo-dydaktycznej, studentów i potencjału polskich uczelni. Powszechnie znane są miary słabości, związane chociażby z pozycją uczelni polskich w rankingach międzynarodowych [Wróblewski 2013]. Również efekty edukacyjne, umasowienie kształcenia i niekorzystne zmiany w etosie akademickim napawają niepokojem [Sułkowski 2016]. Naprawy wymaga zatem zarówno poziom ładu systemowego szkolnictwa i nauki (governance), jak i zarządzanie uczelniami wyższymi w Polsce (management) [Antonowicz, Brdulak, Hulicka i in. 2016]. Strategicznym elementem tej zmiany ma być przyjęcie nowej ustawy regulującej system nauki i szkolnictwa wyższego. Na początku 2017 roku odbyły się prezentacje projektów "Założeń do ustawy 2.0", przygotowanych przez zespoły wyłonione w trybie konkursowym w 2016 roku. Rezultaty pracy to trzy koncepcje zmiany ładu legislacyjnego w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Każdy z trzech projektów ma swoją dominującą logikę, jednak wszystkie próbują odpowiadać na podobne problemy polskiego systemu nauki i kształcenia wyższego, trafnie zidentyfikowane przez zespoły konkursowe na etapie diagnozy. Posługując się metodą porównawczą, pozwolę sobie poddać analizie propozycje Kolegów, zwracając uwagę przede wszystkim na rozwiązania mające poprawić sytuację polskich uczelni i całego systemu szkolnictwa. (fragment tekstu)

In Poland we are working on a modification of higher education system because the current solutions are not satisfactory for Polish education potential, as well as for people engaged in this field and, last but not least, students. Law HEI 2.0 (Ustawa 2.0) is supposed to be the strategic element of change. Polish academics prepared projects to the new regulation and three of them have been chosen. The article is a critical analysis of these proposals and it brings attention to solutions that might improve a situation of Polish higher education and the whole system of education. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz D., Brdulak J., Hulicka M., Jędrzejewski T., Kowalski R., Kulczycki E., Kwiek M. (2016), Reformować? Nie reformować? Szerszy kontekst zmian w szkolnictwie wyższym, "Nauka", 4.
 2. Antonowicz D., Gorlewski B. (2011), Demograficzne tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020, Instytut Sokratesa, Warszawa.
 3. Brown W.O. (2001) Faculty participation in university governance and the effects on university performance, "Journal of Economic Behavior & Organization", 44(2), pp. 129-143.
 4. Codling A., Meek L.V. (2006), Twelve propositions on diversity in higher education, "Higher Education Management and Policy", 18(3), pp. 1-24.
 5. De Boer H., Enders J., Schimank U. (2007), On the way towards new public management? The governance of university systems in England, the Netherlands, Austria, and Germany [w:] New forms of governance in research organizations, Springer Netherlands, pp. 137-152.
 6. Fernández G.D., Medialdea A.L. (2014), University and Educational Innovation: Beyond the Bologna Plan Bureaucratization, "Procedia-Social and Behavioral Sciences', 116, 4255-4259.
 7. Gao Y. (2015), Toward a set of internationally applicable indicators for measuring university internationalization performance, "Journal of Studies in International Education", 19(2), 182-200.
 8. Kwiek M., Antonowicz D., Brdulak J, Hulicka M., Jędrzejewski T., Kowalski R., Kulczycki E., Szadkowski K., Szot A., Wolszczak-Derlacz J. (2016), Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 9. Lozano J.F. (2012), Educating responsible managers. The role of university ethos, "Journal of academic ethics", 10(3), pp. 213-226.
 10. O'Neill O. (2015), Integrity and quality in universities: Accountability, excellence and success, "Humanities", 4(1), pp. 109-117.
 11. Post F.R. (2003), The social responsibility of management: A critique of the shareholder paradigm and defense of stakeholder primacy, "American Journal of Business", 18(2), pp. 57-61.
 12. Propozycja założeń do ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego (2017), pod kier. H. Izdebskiego, Warszawa.
 13. Radwan A. (red.) (2017), Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0, Kraków.
 14. Shattock M. (2014), The context of 'modernising'reforms in university governance [w:] International trends in university governance, Oxford, Routledge, pp. 1-16.
 15. Sułkowski Ł. (2016), Kultura akademicka. Koniec utopii?, PWN.
 16. Sułkowski Ł. (2017), Projekty "Założeń do Ustawy 2.0" na prokrustowym łożu, "Forum akademickie", w przygotowaniu do wyd. (druk: kwiecień 2017).
 17. Turcan R.V., Gulieva V. (2016), University Internationalization and University Autonomy: Toward a Theoretical Understanding [w:] (Re) Discovering University Autonomy, Palgrave Macmillan US, pp. 215-235.
 18. Wróblewski A.K. (2013), Pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach, "Nauka", 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu