BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszczyński Marcin (Uniwersytet Warszawski), Dąbrowska-Gruszczyńska Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Presja spekulacyjna na kurs waluty kraju pozostającego poza strefą euro na przykładzie EUR/CHF
Speculative Pressure on A Currency of The Country Staying Outside of The Eurozone. EUR/CHF Example
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (8), 2016, nr 305, s. 7-18, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Finanse, Rynki finansowe, Przepływy kapitałowe, Kurs walutowy
Finance, Financial markets, Capital flows, Exchange rates
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest zapoznanie czytelnika z nowymi wyzwaniami związanymi z pozostawaniem poza strefą euro w zmienionym otoczeniu. W pierwszej części opisano doświadczenia władz szwajcarskich związane z reagowaniem na wydarzenia zachodzące na światowych rynkach finansowych. W drugiej przeanalizowano presję rynkową na kurs waluty pozostającej poza strefą euro oraz oszacowano kurs cień dla okresu kontroli kursu EUR/CHF.(abstrakt oryginalny)

The aim of this work is to present new challenges of remaining outside the euro area in the changing financial environment. The first part describes the experience of the Swiss monetary authority responding to the events taking place on the global financial markets. The second section analyses the market pressure on the Swiss franc and the estimated shadow exchange rate EUR/CHF for the control period.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowska-Gruszczyńska K. (2013), Kapitał zagraniczny w polskim sektorze bankowym a poziom jego rozwoju na tle państw OECD, ,,Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 170.
 2. Eichengreen B., Rose A., Wyplosz C. (1994), Speculative Attacks on Pegged Exchange Rates: An Empirical Exploration with Special Reference to the European Monetary System, NBER WP 4898.
 3. Flood R., Garber P. (1984), Collapsing Exchange-Rate Regimes. Some Linear Examples, "Journal of International Economics", No. 17.
 4. Gruszczyński M. (2013), Kryzysy walutowe bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu, Warszawa.
 5. IMF IFS (2016), International Financial Statistics, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Waszyngton.
 6. Zurbrügg F. (2012), Challenges Posed by the Growth in the SNB's Foreign Exchange Reserves, Swiss National Bank.
 7. [www1] https://www.snb.ch/en/mmr/speeches/id/ref_20151103_tjn/source/ref_20151103_ tjn.en.pdf (dostęp: 21.02.2017).
 8. [www2] http://www.bis.org/review/r151002g.pdf (dostęp: 21.02.2017).
 9. [www3] http://www.snb.ch/en/mmr/reference/pre_20110906/source/pre_20110906.en.pdf (dostęp: 21.02.2017).
 10. [www4] http://www.snb.ch/en/mmr/reference/pre_20150115/source/pre_20150115.en.pdf (dostęp: 21.02.2017).
 11. [www5] http://www.reuters.com/article/us-swiss-snb-credibility-insight-idUSKBN0LT1 P020150225 (dostęp: 21.02.2017).
 12. [www6] http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/01/switzerlands-monetarypolicy (dostęp: 21.02.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu