BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowska Małgorzata (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Towards Strategic Self-Regulation in Second/Foreign Language Learning. Part 1, The 'Good Language Learner' Issue
Strategiczna samo-regulacja w nauce języka drugiego/obcego. Część 1, Zagadnienie 'dobrego' ucznia
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2016, t. 10, nr 4, s. 46-54, bibliogr. 52 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Nauczanie języków obcych, Uczenie się
Foreign language teaching, Studying
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy cykl trzech artykułów poświęcony jest zagadnieniu tzw. 'dobrego' ucznia języka drugiego/obcego, związkom pomiędzy wybranymi czynnikami indywidualnymi a sukcesem w nauce oraz próbie odpowiedzi na pytanie, czego możemy nauczyć się od uczących się języków obcych, którzy odnoszą sukces. W części pierwszej autorka dokonuje przeglądu badań cech, strategii i zachowań 'dobrego' ucznia prowadzonych od lat 60-tych ubiegłego wieku oraz przedstawia charakterystykę uczniów o wysokich i niższych poziomach osiągnięć. Część druga poświęcona jest roli wybranych czynników indywidualnych oraz omówieniu badań wskazujących na to, w jaki sposób mogą one wpływać na przebieg i wyniki nauki języka obcego oraz jakich zachowań i strategii 'dobrych' uczniów można nauczać i nauczyć się w klasie szkolnej. W części trzeciej autorka prezentuje wyniki własnych badań empirycznych mających na celu identyfikację cech i strategii uczących się o zróżnicowanym poziomie osiągnięć w nauce języka angielskiego jako obcego w warunkach szkolnych. Implikacje pedagogiczne zagadnień omawianych w tej serii artykułów powiązane są z ideą instrukcji strategicznej w edukacji językowej, samo-regulacji i autonomii w nauce oraz umiejętnościom niezbędnym do kontynuacji uczenia się przez całe życie. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this series of three articles is to explore the question of what it is that makes 'good' language learners, what individual factors can influence the learner's success in second/foreign language learning, and what teachers and learners can learn from those who succeed in this complex task. In Part I., the author reviews a number of research studies on the 'Good Language Learner' issue conducted since the 1960s; she also attempts to summarize the main characteristics, strategies, and behaviours of successful and unsuccessful learners. Part II. presents an overview of studies focused on the role of selected individual differences and shows how the variables may influence the process and outcomes of language learning; it also indicates which strategies and behaviours of 'good' learners can be taught and learnt in the classroom. In Part III., the author explores the issue further and presents the results of her empirical studies aimed at identifying the features and strategies of both successful students of English as a foreign language and learners with lower achievements. The pedagogical implications for language teaching and learning discussed within the series are closely related to the ideas of strategies-based and styles-and-strategies-based instruction in language education, self-regulated or autonomous language learning, and continued lifelong learning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraham R., Vann R. (1987), Strategies of two language learners: a case study. In: A. Wenden, J. Rubin (Eds.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, pp. 85-102.
 2. Anderson N.J. (2008), Metacognition and good language learners. In: Griffiths C. (Ed.), Lessons from Good Language Learners. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 99-109.
 3. Brown H.D. (1994), Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy. White Plains, NY: Prentice Hall Regents.
 4. Brown H.D. (2007), Principles of Language Learning and Teaching. 5th ed. Pearson Education, Longman, White Plains, NY.
 5. Carton A. (1971), Inferencing: a process in using and learning language. In: P. Pimsleur, T. Quinn (Eds.). The Psychology of Second Language Learning. Cambridge University Press, Cambridge.
 6. Chamot A.U. (2004), Issues in Language Learning Strategy Research and Teaching. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 1(1), pp. 14-26, http://www.google.pl/webhp?nord=1&gws_rd=cr&ei=DRt-GVe2AEqSxygP6rIEQ#nord=1&q=e-flt.nus.edu.sg%2Fv1n12004%2Fchamot.pdf (14 May 2015).
 7. Chamot A.U., Barnhardt S., El-Dinary P.B., Robbins J. (1999), The Learning Strategies Handbook. Addison Wesley Longman, White Plains, NY.
 8. Cohen A.D. (1991), Strategies in second language learning: insights from research. In: Philipson R., Kellerman E., Selinker L., Sharwood Smith M., Swain M. (Eds.), Foreign/Second Language Pedagogy Research, Multilingual Matters, Clevedon, pp. 107-119.
 9. Cohen A.D. (1998), Strategies in Learning and Using a Second Language. Addison Wesley Longman, New York.
 10. Cohen A.D., Macaro E. (Eds.) (2007), Language Learner Strategies: Thirty Years of Research and Practice. Oxford University Press, Oxford.
 11. Cohen A.D. (2010), Focus on the Language Learner: Styles, Strategies and Motivation. In: N. Schmitt (Ed.), An Introduction to Applied Linguistics. (2nd ed.). Hodder Education, London, pp. 161-178.
 12. Cotterall S. (2008), Autonomy and good language learners. In: Griffiths C. (Ed.), Lessons from Good Language Learners. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 110-120.
 13. Cottrell S. (2001), Teaching Study Skills and Supporting Learning. Houndmills, New York.
 14. Dakowska M. (2001), Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Dakowska M. (2005), Teaching English as a Foreign Language. A Guide for Professionals. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Dąbrowska M. (2008), Strategies of Foreign Language Learning and Use: the Educational Value of Strategy Training in Teaching English to Adult Learners. Unpublished Ph.D. dissertation written under the supervision of Professor Hanna Komorowska. Warsaw University, The Institute of English Studies, Warsaw.
 17. Dąbrowska M. (2011), Cel kształcenia językowego - nauczyć się, jak się uczyć. In: H. Komorowska (Ed.). Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Podręcznik akademicki. Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, pp. 78-103.
 18. Dickinson L. (1993), Aspects of autonomous learning. ELT Journal 47, pp. 330-336.
 19. Dornyei Z. (2005), The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey.
 20. Droździał-Szelest K. (1997), Language Learning Strategies in the Process of Acquiring a Foreign Language. MOTIVEX, Poznań.
 21. Ellis G., Sinclair B. (1989), Learning to Learn English: A course in Learner Training. Cambridge University Press, Cambridge.
 22. Ellis R. (2008), The Study of Second Language Acquisition. Oxford University Press, Oxford.
 23. Griffiths C. (Ed.) (2008), Lessons from Good Language Learners. Cambridge University Press, Cambridge.
 24. Griffiths C. (2008a), Age and good language learners. In: Griffiths C. (Ed.) Lessons from Good Language Learners. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 35-48.
 25. Griffiths C. (2008b), Strategies and good language learners. In: Griffiths C. (Ed.) Lessons from Good Language Learners. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 83-98.
 26. Holec H. (1987), The learner as manager: managing learning or managing to learn? In: A.L. Wenden, J. Rubin (Eds.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, pp. 145-157.
 27. Komorowska H. (1978), Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 28. Komorowska H. (2005), Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 29. Leaver B.L., Ehrman M., Shekhtman B. (2005), Achieving Success in Second Language Acquisition. Cambridge University Press, Cambridge.
 30. McDonough S.H. (1995), Strategy and Skill in Learning a Foreign Language. Edward Arnold, London.
 31. Naiman N., Frohlich M., Stern H.H., Todesco A. (1978, 1996), The Good Language Learner. Modern Languages in Practice: 4. Multilingual Matters, The Ontario Institute For Studies in Education.
 32. O'Malley J.M., Chamot A.U. (1990), Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge University Press: Cambridge.
 33. O'Malley J.M., Chamot A.U., Kupper L. (1989), Listening comprehension strategies in second language acquisition. Applied Linguistics, 10 (4), pp. 418-437.
 34. Oxford R.L. (1989), Use of language learning strategies: a synthesis of studies with implications for strategy training. System, 17(2), pp. 235-247.
 35. Oxford R.L. (1990), Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Heinle and Heinle Publishers, Boston.
 36. Oxford R.L. (2001), Language Learning Styles and Strategies. In: M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle & Heinle, Boston, MA, pp. 359-366.
 37. Oxford R.L. (2002), Language Learning Strategies in a Nutshell: Update and ESL Suggestions. In: J.C. Richards, W. A. Renandya (Eds.), Methodology in Language Teaching. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 124-132.
 38. Oxford R.L. (2011), Teaching and Researching Language Learning Strategies. Longman, Pearson Education, Harlow.
 39. Rubin J. (1975), What 'the good language learner' can teach us. TESOL Quarterly, 9(1), pp. 41-51.
 40. Rubin J. (1987), Learner strategies: Theoretical assumptions, research, history, and typology. In: A.L. Wenden, J. Rubin (Eds.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, pp. 15-30.
 41. Rubin J., Thompson I. (1982), How to Be a More Successful Language Learner. Heinle & Heinle, Boston.
 42. Siek-Piskozub T. (1997), Rola świadomości w procesie przyswajania języka: wyniki badań nad strategiami uczenia się języków obcych. In: Grucza F., Dakowska M. (Eds.), Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Materiały z XX Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Grzegorzewice, 12-14 stycznia 1996 r. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 133-141.
 43. Stern H.H. (1975), What can we learn from the good language learner? Canadian Modern Language Review 31(2), pp. 304-318.
 44. Stern H.H. (1983), Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford University Press, Oxford.
 45. Stern H.H. (1992), Issues and Options in Language Teaching. Oxford University Press, Oxford.
 46. Stevick E.W. (1989), Success with Foreign Languages. Prentice Hall, New York / London.
 47. Vann R.J., Abraham R.G. (1990), Strategies of unsuccessful language learners. TESOL Quarterly, 24(2), pp. 177-198.
 48. Wenden A.L. (1987a), Conceptual Background and Utility. In: Wenden A.L. and Rubin J. (Eds.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, pp. 3-13.
 49. Wenden A.L. (1987b). How to Be a Successful Language Learner: Insights and Prescriptions from L2 Learners. In: Wenden A.L. and Rubin J. (Eds.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, pp. 103-117.
 50. Wenden A.L. (1991), Learner Strategies for Learner Autonomy. Prentice Hall, Cambridge.
 51. Wenden A.L. (1998), Metacognitive Knowledge and Language Learning. Applied Linguistics 19(4), pp. 515-537.
 52. Williams M. and Burden R.L. (2004), Psychology for Language Teachers. Cambridge University Press, Cambridge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu