BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Arkadiusz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Gębczyńska Alicja (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza efektywności procesu produkcyjnego za pomocą kluczowych wskaźników (KPI) na przykładzie firmy XYZ
Production Process Efficiency Analysis With Use of Key Performance Indicators (KPI) on the Example of XYZ Company
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 9-20, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Proces produkcji, Wskaźniki efektywności, Controlling
Production process, Effectiveness ratios, Controlling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa potrzebują bieżącego dostępu do aktualnych informacji na temat stopnia realizacji przyjętych celów. Istotnym wsparciem w tym zakresie może być wykorzystanie kluczowych wskaźników efektywności, które odgrywają coraz większą rolę w zasilaniu przedsiębiorstwa w niezbędne informacje. W niniejszym artykule przeanalizowano kluczowe wskaźniki efektywności procesu produkcyjnego wykorzystywane przez anonimowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji sprzętu AGD. (abstrakt oryginalny)

Businesses need ongoing access to current information about the extent to which the goals they assumed have been accomplished. Considerable support in this respect may be obtained by applying key performance indicators which play an increasingly important role in furnishing businesses with the required information. This article provides an analysis of key performance indicators defined for the production process and applied by an anonymous manufacturer of home appliances. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Durlik I.: Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, cz. 1. Placet, Warszawa 2007.
 2. Grudziewski W.M.: Metody projektowania systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2004.
 3. Janczyk-Strzała E.: Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych. CeDeWu, Warszawa 2008.
 4. Lean Manufacturing, KPI - kluczowe wskaźniki efektywności, http://lean-management.pl/ 23-lean-management/34-kpi-kluczowe-wskazniki-efektywnosci.html.
 5. newsroom.electrolux.com, Grupa Electrolux, http://newsroom.electrolux.com/pl/grupa-electrolux/.
 6. Łukasik R.: Controlling klasy BI. Warunki skutecznego wdrożenia. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 6, 2015.
 7. Niedbała B., Sierpińska M.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce. PWN, Warszawa 2003.
 8. Norma ISO TC 184/SC 5 N 1143, ISO/WD 22400-2. ISO 2009: "Manufacturing operations management - Key performance indicators - Part 2: Definitions and descriptions of KPIS". ftp://ftp.nist.gov/pub/mel/michalos/Publications/2014/KPI Paper/Bib/ISO-TC184-SC5_ N1143_ISO_DIS_22400-2.pdf.
 9. Norma PN-EN ISO 9000 : 2006, Systemy Zarządzania Jakością, Podstawy i terminologia. PKN, Warszawa 2006.
 10. Nowak E. (red.): Controlling w działalności przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2004.
 11. Orłowska-Musiał A., Musiał P.: Efektywność w controllingu. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 6, 2015.
 12. Rydzewska-Włodarczyk M., Sobieraj M.: Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności. Zeszyty Naukowe, nr 864, s. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 76, t. 2. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015.
 13. Sędzielewski M.: Jak ustalić i mierzyć Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI) w firmach sektora MŚP, Oprogramowanie dla Biznesu, http://www.102systemy.pl/2013/12/jak-ustalic-i-mierzyc-kluczowe-wskazniki-efektywnosci-kpi-w-firmach-sektora-msp/.
 14. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z.: Controlling: analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 2007.
 15. Śliwczyński B.: Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu