BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ujwary-Gil Anna (Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Tytuł
Metodyka pomiaru efektywności funkcjonowania banku na tle sektora bankowego Europy
Intellectual Efficiency of Polish Bank and Banking Sector in Europe
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 325-337, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Pomiar efektywności przedsiębiorstwa, Sektor bankowy, Bankowość
Measuring the effectiveness of a company, Banking sector, Banking
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Bank Millennium
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ocena efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa przez pryzmat wytworzonej wartości dodanej w stosunku do zasobów niematerialnych (kapitału ludzkiego i strukturalnego) badanego przedsiębiorstwa na tle wyników uzyskanych przez europejskich konkurentów. Pomiar wartości dodanej oraz komponowane wskaźniki, które zostaną tu przedstawione, nastąpi w oparciu o dane finansowe Banku Millennium - przedsiębiorstwa sektora bankowego według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych. Uzyskane wyniki będą następnie rozpatrywane w kontekście konkurencyjnego sektora bankowego w Europie, dzięki czemu możliwym będzie określenie, czy badane przedsiębiorstwo działa na poziomie efektywności wyższym, bądź niższym od przyjętej średniej z charakterystyki wyników konkurencji. (fragment tekstu)

The primary purpose of this article is to evaluate the operational effectiveness of the company from the angle of the generated value added in relation to its intangible resources (human capital and structural capital) compared with the financial success of its European competitors. The measurement of value added and matching indicators, which will be presented here, are based on the financial data of Bank Millennium, a company operating in the banking sector, according to the Stock Exchange. The results obtained will then be analysed in the context of the competitive banking sector in Europe, which will then enable the author to state whether the company is operating on the effectiveness level that is higher or lower than the average level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruch L., Radhakrishnan S., Struktural capital, http://www.baruchlev.com (12.05.2005).
 2. Baruch L., The importance of organizational infrastructure (OI), Financial Executive Magazine July/August 2002.
 3. Edvinsson L., Malone M.S., Developing intellectual capital at Skandia, Long Range Planning 3/1997.
 4. Edvinsson L., Malone M.S., Intellectual capital. The proven way to etablish your company's real value by measuring its hidden brainpower, Piatkus, London 1997.
 5. Intellectual Capital. Efficiency of National and Company Level, International Business Efficiency Consulting (IBEC), October 2003.
 6. Porter M.E., Competitive adventage, The Free Press, New York 1985.
 7. Pulić A., Intellectual capital does it create or destroy value?, Measuring Business Excellence, 1/2004.
 8. Sveiby K., Methods for measuring intellectual capital, www.sveiby.com.au (26.04.2005).
 9. Sytuacja finansowa banków w 2004 roku. Synteza, Narodowy Bank Polski, Warszawa, Maj 2005.
 10. The top 800 UK & 600 European companies by value added, Departament of Trade and Industry (DTI), Great Britain 2003.
 11. The top 800 UK & 600 European companies by value added, Departament of Trade and Industry (DTI), Great Britain 2004.
 12. The top 800 UK & 600 European companies by value added, Departament of Trade and Industry (DTI), Great Britain 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu