BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecka Barbara (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Poland), Czarnecki Piotr (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Poland)
Tytuł
The Transformation of Culture in Modern Forms of Organization on the Example of Virtual Organizations
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 35-56, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo wirtualne, Kultura organizacyjna, Elastyczność organizacji
Virtual enterprise, Organisational culture, Organisational flexibility
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowadays organizations are required to be extremely flexible while maintaining the consistency and integrity of actions, which is a difficult task. What management mechanisms are needed for that? In such circumstances, what is the role of the organizational culture? Does it still remain a kind of a "glue" bonding a company into one piece? What are the patterns of behavior that emerge from a new way of doing business in companies? The purpose of this article is to present the challenges posed by the development of culture in virtual organizations and the identification of potential research directions in this area. We hope that the concepts of culture and related problems presented in this paper prove to be an inexhaustible potential for research on collective behavior patterns and their impact on the functioning of the modern organization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bligh M. C., Hatch M. J. (2011). If I Belong, Do I Believe? An Integrative Framework for Culture and Identification. Journal of Psychological Issues in Organizational Culture, 2(1), 35-53.
 2. Brilman J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
 3. Camarinha-Matos, L., Afsarmanesh, H. (Eds.) (2004). Collaborative Networked Organizations: A Research Agenda for Emerging Business Models. Hingham, MA, USA: Kluwer Academic Publishers.
 4. Czarnecka B. (2004). Dylematy badania kultury organizacyjnej. In: Nalepka A. (Ed.). Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów. Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie.
 5. De Wit B., Meyer R. (2007). Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez analizowanie paradoksów. Warszawa: PWE.
 6. Grabowski M., Roberts K. H. (1999). Risk Mitigation In Virtual Organizations. Organization Science, 10(6), 704-721.
 7. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007). Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Warszawa: Difin.
 8. Hatch M. J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: PWN.
 9. Koźmiński A. K., Obłój K. (1998). Zarys teorii równowagi organizacyjnej. Warszawa: PWE.
 10. Krupski R. (2005). Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji. Warszawa: PWE.
 11. Leibold M., Probst G., Gibbert M. (2002). Strategic Management in the Knowledge Economy. New Approaches and Business Applications. Erlangen, Wiley.
 12. Martin J. (2002). Organizational Culture. Mapping the Terrain. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
 13. Masłyk-Musiał E. (2003). Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 14. Morgan G. (1997). Obrazy organizacji. Warszawa: PWN.
 15. Preston-Ortiz D. (2011). The Effects of Trust- and Leadership-Based Practices in Virtual Alliance Outcomes. Journal of Psychological Issues in Organizational Culture, 2(2).
 16. Schein E. H. (1999). The Corporate Culture Survival Guide. Sense and Nonsense About Cultural Change. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 17. Schreyögg G., Sydow J. (2010). Organizing for Fluidity? Dilemas of New Organizational Forms. Organization Science, 21(6), 1251-1262.
 18. Senge P. M. (2000). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Dom wydawniczy ABC.
 19. Sikorski Cz. (2002). Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 20. Stabryła A. (2009). Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 21. Śliwa K. (2001). O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSM SIG.
 22. Warnecke H. (1999). Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne. Warszawa: PWN.
 23. Weick K. E., Quinn R. (1999). Organizational change and development. Annual Review of Psychology, 50, 361-386.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu