BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szeliga-Kowalczyk Anna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Łabaza Anna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Projektowanie wyrobów/usług uwzględniających preferencje klienta przy zastosowaniu metody Kano
The Design of Products/Services which Take Customer's Preferences into Account with the Use of Kano Method
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 297-309, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Jakość produktu, Zarządzanie jakością, Preferencje konsumenta, Jakość usług turystycznych, Badanie jakości usług
Product quality, Quality management, Consumer preferences, Quality of tourist services, Service quality tests
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie dwuwymiarowego zastosowania metody Kano, która z jednej strony służy do badania satysfakcji klienta, z drugiej - do określenia indywidualnych cech klienta oraz odniesienia ich znaczenia w procesie percepcji jakości produktu. W pierwszej części artykułu zobrazowano metodę Kano w ujęciu teoretycznym, co umożliwia zaimplementowanie jej w każdej organizacji bez względu na sektor czy branżę. Część druga stanowi praktyczny przykład wykorzystania kwestionariusza Kano przez jedno z biur podróży do doskonalenia jakości swoich usług. (abstrakt oryginalny)

The article presents two-dimensional application of Kano method, which, on the one hand - is used for customer satisfaction surveys, on the other - to determine the individual characteristics of the customer and to refer their importance in the process of product quality perception. In the first part of the article Kano method has been presented in theoretical terms, which makes it possible to implement it in any organization irrespective of the sector or industry. The second part is a practical example of using Kano questionnaire by one of travel agencies to improve the quality of its services. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bugdol M, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, [Quality management in public administration offices. Theory and praciice], Difin, Warszawa 2008.
  2. Dominici G., Palumbo F., The drivers of customer satisfaction in the hospitality industry: applying the Kano model to Sicilian hotels, "International Journal of Leisure and Tourism Marketing", vol. 3, Number 3/2013.
  3. Gołembski G. (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne, [Travel agency: static and dynamic approach], PWE, Warszawa, 2007.
  4. Goranczewski B., Szeliga-Kowalczyk A., Jakość usług turystycznych i rekreacyjnych. Ujęcie holistyczne, [The quality of tourism and recreational services. Holistic approach], CeDeWu, Warszawa 2015.
  5. Högström C., Rosner M., Gustafsson A., How to create attractive and unique customer experiences: An application of Kano's theory of attractive quality to recreational tourism, "Service Research Center", Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  6. Mikulic J., Prebezac D., A critical review of techniques for classifying quality attributes in the Kano model, "Managing Service Quality", vol. 21, no. 1, 2011.
  7. Sauerwein E., Bailom F., Matzler K., Hinterhuber H., The Kano model: how to delight your customers, "IX International Working Seminar on Production Economics", vol. 1, Innsbruck/Igls/Austria 1996.
  8. Tontini G., Integrating the Kano Model and QFD for Designing New Products, "Total Quality Management & Business Excellence", vol. 18, Issue 6, 2007.
  9. Wolniak R., Skotnicka B.; Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka,[Methods and tools of quality management. Theory and practice], Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2008.
  10. Wolniak R., Wykorzystywanie metody Kano do analizy cech produktu w przemyśle motoryzacyjnym,[The use of Kano method to analyse the characteristics of the product in automotive industry], "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie", nr 27(99), Szczecin 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu