BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knap Renata (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Functions of Foreign Exchange Reserves and their Fulfilment in Poland
Funkcje rezerw dewizowych w Polsce
Źródło
Trends in the World Economy, 2012, vol. 4, s. 125-143, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
New Challenges in the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Rezerwy walutowe, Banki centralne
Foreign exchange reserves, Central banks
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstrakt
W rozdziale tym podjęto próbę oceny zgromadzonych aktywów rezerwowych NBP z punktu widzenia prawidłowości pełnionych przez nie funkcji, a zatem i korzyści, jakie przynoszą polskiej gospodarce. W pierwszej części przedstawiono w aspekcie teoretycznym funkcje rezerw dewizowych i korzyści, jakie powinny im towarzyszyć, w drugiej - wskaźniki oceny poziomu rezerw z punktu widzenia pełnionych funkcji, w trzeciej - tendencje w stanie i strukturze oficjalnych aktywów rezerwowych w Polsce, natomiast w czwartej oceniono prawidłowości realizowanych funkcji. z badań wynika, że prawidłowo realizowane były funkcje bilansowa i dochodowa rezerw dewizowych, natomiast funkcja stabilizacyjna - tylko w odniesieniu do niektóry korzyści z nią związanych.(abstrakt oryginalny)

Foreign exchange reserves serve as a popular name for official international reserve assets and both terms will be used interchangeably in this article. According to the IMF definition, officially adopted by the Polish National Bank, they are easily disposable foreign exchange assets accumulated by the monetary authority. The monetary authority is the assets owner and administrator, which in case of Poland finds its legal justification both in the Constitution of the Republic of Poland , and in the National Bank of Poland Act. Foreign exchange reserves comprise: - monetary gold, - special drawing rights (SDR's), - I nternational Monetary Fund reserve position, - foreign currency assets (cash, deposits, securities), - other accounts receivable in convertible currencies (repurchase agreements, the so-called repos and derivatives). Reserve assets must feature high liquidity and security of investment, so that at any moment they can be used for settling foreign liabilities.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Barwiński M. et al., Przesłanki oceny poziomu rezerw dewizowych, "Materiały i Studia" z. 170, NBP, Warszawa 2003.
 2. Dominguez K.M.E., Hashimoto Y., Ito T., International Reserves and the Global Financial Crisis, NBER Working Paper No. 17362, NBER , Cambridge 2011.
 3. Drabowski E., Pieniądz międzynarodowy, PWN , Warszawa 1988.
 4. Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management, IMF, Washington, D.C. 2004.
 5. http://orka2sejm.gov.pl/IZ 6.nsf/main/71D22941, last access 26.04.2012.
 6. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx, last access 14.07.2012.
 7. IMF, World Economic Outlook Database, April 2012,
 8. Jeanne O., Rancière R., The Optimal Level of International Reserves for Emerging Market Countries. Formulas and Applications, IMF Working Paper No. 229, IMF, Washington 2006.
 9. Maciejewicz P., Operacja deprecjacja, czyli NBP uderza w złotego, "Gazeta Wyborcza" of 10-11.04. 2010
 10. Michalczyk W., Rola rezerw dewizowych w polskiej polityce walutowej, Materials from VII International Sceintific Conference "Challenges of the Global Economy 2012", Foreign Trade Institute, Faculty of Economics of the University of Gdańsk-Sopot, 24-25 May 2012 (CD).
 11. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku, NBP, Warszawa 2011.
 12. Narodowy Bank Polski 2000-2006, NBP, Warszawa 2007.
 13. Nugee J., Foreign Exchange Reserves Management, Handbooks in Central Banking No.19, www.bankofengland.co.uk/ccbshand.htm, last access 15.04. 2012.
 14. Roczne wskaźniki makroekonomiczne. Handel zagraniczny, http://www.stat.gov.pl/ gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm, last access 16.07.2012.
 15. "Rzeczpospolita" of 23.05.2012.
 16. Rubaszek M., Serwa D., Analiza kursu walutowego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 17. Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2009 r. Informacja dodatkowa. Dane Ogólne, NBP, Warszawa 2010.
 18. Sprawozdanie z działalności NBP, NBP, Warszawa (for the relevant years).
 19. The Accumulation of Foreign Reserves, Occasional Paper Series No. 43/ February 2006, European Central Bank 2006, http://www.ecb.int, last access 26.04. 2012.
 20. Wyżnikiewicz D., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na relacje gospodarcze i finansowe z zagranicą - wnioski dla Polski, "Materiały i Studia" z. 218, NBP, Warszawa 2007.
 21. Yongding Y., China's "Twin Surpluses": Causes and Remedies, EAI Background Brief No. 283, 27 April 2006, http://www.eai.nus.edu.sg/BB283.pdf, last access 18.04.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu