BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Selected Aspects of the Telecommunication Market - Examples of Poland and Denmark
Wybrane aspekty rynku telekomunikacyjnego na przykładzie Polski i Danii
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 9-14, bibl.9 poz.
Słowa kluczowe
Prawo telekomunikacyjne, Rynek telekomunikacyjny
Telecommunication law, Telecommunication market
Uwagi
summ., streszcz
Kraj/Region
Dania, Polska
Denmark, Poland
Abstrakt
W artykule zaprezentowano podstawy prawne regulujące rynki telekomunikacyjne krajów Unii Europejskiej. Celem artykułu jest zaprezentowanie kształtu rynku telekomunikacyjnego polskiego na tle rynku telekomunikacyjnego duńskiego. Mimo że podstawy prawne są takie same dla rynków telekomunikacyjnych krajów UE, to rozwój poszczególnych rynków jest zdecydowanie różny. W podsumowaniu wskazano, jakie kolejne kroki są planowane dla rozwoju jednolitego rynku telekomunikacyjnego UE.(abstrakt oryginalny)

The article presents the legal basis for regulating the telecommunications markets of the European Union countries. The aim of the article is to present the shape of the Polish telecommunications market compared to the Danish telecommunications market. Although the legal basis for the telecommunications markets of EU countries is the same, but the development of individual markets varies widely. In the summary further steps planned for the development of a single EU telecoms market are being indicated. Keywords: telecommunication market, telecommunication law.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czaplewski, M. (2007). E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
  2. Czyżak, M. (2014). Wybrane aspekty gospodarowania częstotliwościami i ich prawnej ochrony. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (112, T. 1 Nowa gospodarka-spojrzenie interdyscyplinarne.), 19-28.
  3. Drab-Kurowska, A. (2006). Wykorzystanie sieci Internet w przedsiębiorstwie. Święto-krzyskie Centrum Edukacji na Odległość. Zesz. Nauk., 2, 197-201.
  4. Dziembek, D. (2010). Usługi cloud computing we wspomaganiu działalności organizacji wirtualnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (58 E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II), 289-297.
  5. Kotylak, S. (2009). Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (35, cz. 2 Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 2), 121-135.
  6. Kuczera, K. (2012). Infrastruktura, usługi i potrzeby jako elementy spójnego kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Handel Wewnętrzny, (specjalny lipiec-sierpień] tom 3), 200-209.
  7. Solek, A.; Kuder, D. (2010). Prawne uregulowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej, in: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe nr 598, Ekonomiczne Problemy Usług nr 58, cz. I, Wyd. US, Szczecin.
  8. https://prkonsumenckie.wordpress.com, A. Hryńko [9.01.2016].
  9. www.uke.gov.pl [10.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu