BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grynia Alina (Uniwersytet w Białymstoku), Subotovič Agnieška
Tytuł
Uwarunkowania działalności gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście ich konkurencyjności
Conditions for Business Activities in Countries of Central and Eastern Europe in View of Their Competitiveness
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (8), 2016, nr 305, s. 82-93, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Przedsiębiorstwo
Business activity, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zmian warunków prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz określenie znaczenia tych zmian dla konkurencyjności analizowanych gospodarek. Podstawą do prowadzonych rozważań posłużą dane wtórne pochodzące z raportów Doing Business oraz Global Competitiveness Reports. Okres badawczy obejmuje lata 2006-2016. W analizie danych posłużono się metodami statystycznymi i opisowymi.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is a comparative analysis of the business environment in the countries of Central and Eastern Europe and to determine the importance of these changes for the competitiveness. For the analysis will be used data from the reports Doing Business and Global Competitiveness Reports. The research covers the period between 2006 and 2016. While analysing the data statistical and descriptive methods have been used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L. (1998), Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Znak, Kraków.
 2. Flak O., Głód G. (2009), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 3. Gorynia M., Łaźniewska E. (red.) (2009), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa.
 4. Meredyk K. (red.) (1998), Teoria ekonomii. Makroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 5. Milewski R. (red.) (2003), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa.
 6. Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Badanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń.
 7. Śliwiński R. (2011), Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Wnorowski H.J. (2011), Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 9. [www1] http://www.weforum.org/reports (dostęp: 2.09.2016).
 10. [www2] http://www.doingbusiness.org/methodology (dostęp: 8.08.2016).
 11. [www3] http://www.doingbusiness.org/reports (dostęp: 2.09.2016).
 12. [www4] http://www.doingbusiness.org/reports/regional-reports (dostęp: 10.09.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu