BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zembura Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Finansowanie innowacji
Financing Innovation
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (8), 2016, nr 305, s. 109-125, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Fundusze unijne
Innovations, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie dostępnych możliwości finansowania innowacji w Polsce. W pierwszej części artykułu omówione zostały zasady wsparcia, z jakiego mogą korzystać naukowcy, przedsiębiorcy i gminy. W kolejnej części przedstawiono obecny poziom wykorzystania dofinansowania oraz wybrane rezultaty. Dokonano również przeglądu wybranych instrumentów rynkowych wspierania innowacji, takich jak: Venture Capital, Private Equity czy Anioły Biznesu. W podsumowaniu zawarto wnioski dotyczące sposobu finansowania innowacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the work is to show the sources of financing innovation in Poland. The first part of the article discusses the rules of support which scientists, entrepreneurs and local authorities may use. The second part presents the current level of subsidy use and selected examples. Conclusions concerning the ways of financing innovation are drawn in the final part.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. (2012), Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 2. Ciborowski R. (2014), Instrumenty polityki innowacyjnej Unii Europejskiej i ich wpływ na działalność proinnowacyjną przedsiębiorstw, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 6(72).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dz.U. poz. 2010, par. 6.
 4. Gasz M. (2015), Kierunki zmian w polityce innowacji w Polsce i Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 214.
 5. Hernández H., Tübke A., Hervás F., Vezzani A., Dosso M., Amoroso S., Grassano N. (2014), EU R&D SCOREBOARD. The 2014 EU, Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission.
 6. HORYZONT 2020, (2014), Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji, Komisja Europejska.
 7. Jura P. (2013), Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Warszawa.
 8. Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w 2014 r. i 2015 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 9. [www1] http://www.parp.gov.pl/dofinansowanie (dostęp: 21.03.2016).
 10. [www2] http://www.parp.gov.pl/perspektywa-finansowa-2014-2020 (dostęp: 21.03.2016).
 11. [www3] http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow (dostęp: 22.04.2016).
 12. [www4] http://www.eurostudio-silesia.pl/aktualnosci/40-dotacje/96-przyszo-funduszyunijnych- 2014-2020 (dostęp: 22.04.2016).
 13. [www5] http://poig.parp.gov.pl/index/index/498 (dostęp: 13.04.2016).
 14. [www6] https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efekty-funduszy-europejskich-2007-2013 (dostęp: 21.03.2016).
 15. [www7] https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumo wania/Strony/KSI_raporty.aspx (dostęp: 22.04.2016).
 16. [www8] http://www.web.gov.pl/aktualnosci/reportaze/592_4214.html#ad-image-0 (dostęp: 22.04.2016).
 17. [www9] http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=ECE5CAD65DCC45D2A 15476A3BFB8E82E (dostęp: 22.04.2016).
 18. [www10] http://poig.parp.gov.pl/index/index/2388 (dostęp: 22.04.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu