BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosz-Lewandowska Dagmara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kompetencje polskiej kadry logistycznej w świetle wyników badań
The Competence of a Polish Logistics Staff in the Field of Research
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 107-118, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje pracownicze, Kwalifikacje zawodowe, Decyzje logistyczne, Wyniki badań
Employees competencies, Professional skills, Logistic decisions, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczne zmiany na rynku, rozwój technologii informatycznych i informacyjnych, rosnąca liczba transakcji wymuszających przemieszczanie materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych wpływają na wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych i efektywnych pracowników działów logistyki mogących sprostać tym i innym wyzwaniom współczesnej gospodarki. Źródła efektywności pracowników, wśród których identyfikuje się między innymi kompetencje, są od lat przedmiotem zainteresowania nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Liczne badania i opracowania naukowe dowodzą, że właśnie kompetencje pracowników wpływają na możliwość osiągania przez przedsiębiorstwo sukcesu rynkowego i są jednym ze źródeł konkurencyjności przedsiębiorstw. To sprawia, że istotna jest identyfikacja kompetencji będących udziałem pracowników stanowiących kadrę logistyczną polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Dynamic changes on the market, development of IT, and growing number of transactions forcing the flow of materials as well as semi-finished and finished goods influence the increase in demand for qualified and effective logistics departments' workers who can meet the challenges of modern economy. The sources of workers' efficiency, among others - the competence, has been the area of interest for years. In vital number of scientific research there is claimed that it is the competence that influences the success of a company and is one of the sources of company's competitiveness. This is the reason why the recognition of the competence of logistics staff in Poland is so important. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Butkiewicz M.: Struktura modelu polskich standardów kwalifikacyjnych. Edukacja i praca - projekt badawczy KBN nr 1 P11200106, Warszawa 1995.
 2. Lawler E.E.: Competencies; A Poor Foundation for New Pay. "Compensation & Benefis Review", listopad /grudzień 1996.
 3. Nosal C.: Czym są kompetencje zawodowe. Meritum, 2000.
 4. Pocztowski A.: Wokół pojęcia kompetencji i ich znaczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] Urbaniak B. (red.): Gospodarowanie pracą. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 5. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa 2003.
 6. Roskowski T.: Zarządzanie kompetencjami w UE, [w:] Juchnowicz M. (red.): Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Poltext, Warszawa 2004.
 7. Sołtysik M.: Funkcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", nr 10, 1999.
 8. Spencer L., Spencer C.: Competence at work. Models for Superior Performance. John Wiley & Son, New York 1993.
 9. Whiddett S., Hollyforde S.: Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 10. Witaszek Z.: Rozwój kompetencji menedżerskich przesłanką sukcesu organizacji. Zeszyty Naukowe, nr 4(187). Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2011.
 11. Woodruffe Ch.: Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu