BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wpływ przynależności państw do strefy euro na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
Influence of the Membership of States in the Euro Zone on Basic Macroeconomic Indicators
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 355-365, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Strefa euro, Wskaźniki makroekonomiczne, Sytuacja makroekonomiczna, Analiza makroekonomiczna
Eurozone, Macroeconomic indicators, Macroeconomic situation, Macroeconomic analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy przystąpienie do strefy euro gwarantuje poprawę wskażników makroekonomicznych. Do badania użyto czterech wskaźników: zmiany PKB, stopa bezrobocia, zmiany eksportu oraz zmiany wynagrodzeń w przemyśle i usługach. Aby odpowiedzieć na postawione pytanie przeanalizowano wykresy wybranych zmiennych, policzono średniookresowe tempa zmian oraz wykreślono diagramy Czekanowskiego. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to answer the question whether accession to the euro zone guarantees the improvement of macroeconomic indicators. The study used four indicators: changes in GDP, unemployment rate, changes in exports and wage developments in industry and services. To answer the question analyzed the charts of selected variables, mid-term rates of change were counted as well as Czekanowski's diagrams were deleted. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem program GRETL, PWN Warszawa 2004, s.101
  2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001
  3. http://eskimo73.republika.pl/maczek.html, dostęp dnia 28.05.2012
  4. http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/adoption/index_pl.htm
  5. http://ec.europa.eu/eurostat
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu