BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmar Ireneusz (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu)
Tytuł
Poprawa ekonomiki struktury produkcji na podstawie symulacji zdarzeń dyskretnych
Improving the Economics of Production on the Basis of Discrete Event Simulation
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 131-141, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Optymalizacja, Proces produkcji, Programowanie liniowe, Badania operacyjne
Optimalization, Production process, Linear programming, Operations research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono nowe możliwości oprogramowania symulacyjnego i jego zastosowanie do optymalizacji struktury produkcji. W wielu przedsiębiorstwach podstawowe pytanie dotyczy ustalenia, ile należy produkować danego typu wyrobu, aby przy limitowanych ilościach środków produkcji zyski ze sprzedaży były maksymalne. W badaniach operacyjnych podobne problemy rozwiązuje się metodami programowania liniowego. W tej koncepcji do rozwiązania problemu zbudowano model symulacyjny procesu produkcyjnego. Użyto nowej generacji środowiska symulacyjnego 3D FlexSim z wbudowanym modułem optymalizacyjnym OptQuest. (abstrakt oryginalny)

This article presents new opportunities of simulation programs and their application for optimizing the production structure. In many enterprises the fundamental question concerns the determination of the amount of goods to be produced with limited quantities of means of production, so that sales proceeds gain the highest level of profits. In operational researches similar problems are being solved by linear programming methods. In this concept of solution there has been built a simulation model of the production process. In this case there was a new generation of 3D FlexSim simulation environment used with the integrated OptQuest optimization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dantzig G.B.: Linear programming and extensions. Princeton University Press, 1998.
  2. Ferguson R.O., Sargent L.F.: Linear programming. McGraw Hill, 1958.
  3. Fu M.C.: Optimization for simulation: Theory vs. practice. "INFORMS Journal on Computing", Vol. 14.3, 2002.
  4. Garrido J.M.: Introduction to Flexsim. In Object Oriented Simulation. Springer US, 2009.
  5. Kaczmar I.: Cost optimization of blend preparation with the use of the FlexSim environment. "Agricultural Engineering", Vol. 4(156), 2015.
  6. Kaczmar I.: Zastosowanie symulacji i optymalizacji w zarządzaniu procesem produkcji - analiza przypadku. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 4, 2016.
  7. Kukuła K. (red.): Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. Warszawa 2006.
  8. Matuszek J., Kurczyk D.: Tendencje rozwoju w projektowaniu i zarządzaniu procesami produkcji. Materiały konferencyjne: XVI Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Zakopane 2013.
  9. Trzaskalik T.: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa 2003.
  10. Zdanowicz R.: Dobór oprogramowania do modelowania i symulacji procesów wytwarzania "Pomiary, Automatyka i Robotyka", nr 1, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu