BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matwiejczuk Wiesław (Politechnika Białostocka), Czeczuk Mateusz (Politechnika Białostocka), Szyrenos Paulina (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Uwarunkowania elastyczności cenowej ofert w przetargach na roboty budowlane
Factors of the Price Flexibility of the Tenders for Construction Works
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 203-215, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Przetargi, Elastyczność cenowa, Usługi budowlane
Public procurement, Tenders, Price elasticity, Construction services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem naukowym artykułu jest określenie czynników decydujących o zróżnicowaniu cen ofertowych poszczególnych uczestników przetargów na roboty budowlane. W pracy wykorzystano: analizę statystyczną zmian kryteriów oceny ofert stosowanych w przetargach, przegląd wybranych wyników postępowań przetargowych w zakresie inwestycji oraz wywiady strukturyzowane z kierownikami przedsiębiorstw uczestniczących w przetargach. W wyniku przeprowadzonych badań określono poziom zróżnicowania cenowego ofert przetargowych oraz zidentyfikowano zestaw czynników, które determinują to zróżnicowanie. Ustalono też czynniki kształtujące oferty na najniższym poziomie cenowym. Przeprowadzone badania poszerzają teoretyczną wiedzę o czynnikach kształtujących efektywność procesu zamówień publicznych, a ich wyniki mogą być wykorzystane przy przygotowaniu postępowania przetargowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the factors influencing the possibility of varying the price level offered by the different participants in tenders for the construction works. The study was based on statistical analysis of changes in evaluation criteria of tenders; an overview of selected results of tender procedures in the field of investments, and structured interviews with managers of companies that participate in tenders. The results of the study determine the level of differentiation of price tenders and identify the factors that influence these differences. The study also presents the factors that allow to shape the offer at the lowest price level. The study broaden the understanding about the determinants of the effectiveness of the procurement process, and the results can be used in the preparation of the tender procedure. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alexy R.: On the Structure of Legal Principles. "Ratio Iuris', No. 13, 2000.
  2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia - Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2003.
  3. Korpowicz Ł., Nowak H.: Zamówienia publiczne w perspektywie przepisów unijnych i krajowych. Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
  4. Matwiejczuk W., Matwiejczuk T.: Koncepcja usprawnienia procesu ofertowania w przetargach publicznych. Prace Naukowe, nr 348. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2014.
  5. Matwiejczuk W., Matwiejczuk T.: Objectification of Public Procurement Process by the Use of Electronic Services. 20th International Scientific Conference: Economics and Management 2015, ICEM'2015. Kaunas University of Technology, Kaunas, 6-8.05.2015.
  6. Okręglicka M.: Zarządzanie płynnością finansową polskich przedsiębiorstw w warunkach dekoniunktury gospodarczej - wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 74. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
  7. Panasiuk A.: System zamówień publicznych. Public Procurement Legal Publisher, Warszawa 2013.
  8. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1998.
  9. Ustawa dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177.
  10. Informator Urzędu Zamówień Publicznych, nr 6, 2014, http://www.uzp.gov.pl, 12.06.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu