BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drabek Krzysztof (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Tytuł
Evolution of Lean Management Concept and Evaluation of Experience in its Application
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 169-181, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Odchudzone zarządzanie, Zarządzanie produkcją
Lean management, Production management
Uwagi
summ.
Abstrakt
The purpose of this article is to explain what lean management concept is and to evaluate its effectiveness from different points of view. The article attempts at evaluating the effect of using lean management,not only referring to economic impacts but also to other criteria. It also includes an analysis mof hazards that may result from implementing the concept and in particular from its improper implementation. The author also points out gaps in the studies concerning lean management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartusik, K. (2000). Lean management - współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 544, 95-106.
 2. Bartusik, K., Cabuła, P. (2006). Restrukturyzacja w jednostkach gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 3. Bąchor, E. (2012). Lean manufacturing jako instrument reorganizacji przedsiębiorstwa. In: R. Borowiecki, A. Jaki (Eds.). Zarządzanie procesami restrukturyzacji, koncepcje-strategie-analiza. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
 4. Bicheno J., Holweg, M. (2008). The Lean Toolbox, Buckingham. UK: Picsie Books.
 5. Bitkowska, A., Wójcik, G., Kolterman, K. (2010). Koncepcje restrukturyzacji przedsiębiorstw. In: A. Bitkowska (Ed.) Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Diffin.
 6. Bożek, M., Handzelewicz, A. (2012). Determianty efektywnego wdrożania lean manufacturing. Problemy Jakości, 1.
 7. Chlebicki, M., Siciak, P. (2011). Szczupłe zarządzanie. Gazeta Bankowa, 3.
 8. Czerska, J. (2009). Doskonalenie strumienia wartości. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 9. Faron, A. (2011). Lean Management. In: M. Hopej, Z. Karl. Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 10. Haus, B. (2006). Efektywność współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1104.
 11. Jones, D. (2007). Organizacja produkcji bez strat. In: Zarządzanie firmą, 1. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 12. Kozłowski, R., Zakrzewska-Bielawska, A. (2005). Obszary i metody restrukturyzacji wewnątrzorganizacyjnej. In: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (Eds.). Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 13. Krasiński, M. (2014). Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 14. Liker, K.J. (2004). The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer. New York: McGraw-Hill Education.
 15. Lisiecka, K., Burka, I. (2011). Koncepcja lean management i kierunki jej rozwoju. Problemy Jakości, 6.
 16. Marona, B. (2005). Restrukturyzacja majątkowa w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 687, 131-144.
 17. Minguela-Rata, B. (2011). Product innovation: an empirical study into the impact of simultaneous engineering on new product quality. Globalization, Competitiveness & Governability, 5(3).
 18. Nalepka, A. (1997). Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 499, 41-52.
 19. Nogalski, B., Szreder, J., Walentynowicz, P. (2005). Zakres zastosowania nowoczesnych technik zarządzania produkcją z obszaru lean management w wybranych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 3, 173-184.
 20. Piasecka-Głuszak, A. (2013). Poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przez zastosowanie koncepcji lean management. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 756, 511-526.
 21. Shimokawa, K., Fujimoto, T. (2009). The Birth of Lean. Cambridge, Massachussetts: The Lean Enterprise Institute.
 22. Trenker, M. (2009). Człowiek w koncepcji Lean management. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 43.
 23. Ucenic, C.I. (2011). Transposing manners of lean manufacturing principles in traditional marketing. Review of Management & Economic Engineering, 10(4).
 24. Walentynowicz, P. (2013). Zakres zastosowania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych - wyniki badań empirycznych. In: R. Konosala (Ed.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 407-418.
 25. Wormack, J., Jones, D. (2001). Odchudzanie firm - Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu. Warszawa: CIM.
 26. Zarzycka, E., Michalak, M. (2013). Implementing Lean Accounting Principles to Design and Improve Accounting Processes - a Case Study from a Shared Service Centre. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 72(128), 139-156.
 27. Zimniewicz, K. (2000). Nowe spojrzenie na Lean Management. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 851.
 28. Zimniewicz, K. (2009). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu