BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matkowska Marzena (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Assessment of the Migration Transformation in Poland
Transformacje migracyjne w Polsce - próba bilansu
Źródło
Trends in the World Economy, 2012, vol. 4, s. 165-185, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
New Challenges in the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Emigracja zarobkowa, Polityka migracyjna, Przyczyny migracji, Przemiany demograficzne
Population migration, Economic emigration, Migration policy, Reasons for migration, Demographic transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Większość państw Unii europejskiej przeszła - w różnym okresie - proces transformacji migracyjnej, czyli od kraju emigracji netto do kraju imigracji netto. Jednym z nielicznych krajów Unii europejskiej z ujemnym saldem migracji nadal jest Polska. Doświadczenie innych krajów Ue daje podstawę do wysunięcia tezy, że w Polsce też zostanie odnotowane ujemne saldo migracji, następnie neutralne i dodatnie. W rozdziale tym przedstawiono zmiany w procesach migracyjnych oraz podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, na jakim etapie transformacji znajduje się obecnie nasz kraj. W pierwszej części przedstawiono zarys historii transformacji migracyjnej w poszczególnych krajach "starej" Ue, w drugiej części zawarto analizę sytuacji demograficznej Polski. W kolejnych dwóch częściach scharakteryzowano procesy migracyjne w Polsce, a w podsumowaniu podjęto próbę oceny stanu zaawansowania procesu transformacji migracyjnych w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The contemporary world economy is witnessing various migration movements within individual countries and regions. Also Europe is subject to dynamic flows of people both from the outside of and within the continent. At the same time, changes may be observed as to the directions and nature of migrations throughout the continent. In individual European countries the emigration phenomenon becomes less relevant (and so is the traditional direction of emigration: from Europe to North America) in favour of the growing scale of immigration. The majority of the EU countries have undergone - though not simultaneously - a migration transformation, i.e. a shift in the net migration position - from a net emigration country to a net immigration country. One of the exceptions is, however, Poland, which still belongs to the few EU member states with a negative migration balance. As the experience of other EU countries shows, Poland is also on the path from a negative migration balance to a neutral balance, and finally to a positive one.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Basic Information on Demographic Situation in Poland in 2011, www.stat.gov.pl, last access January 2012.
 2. Demographic Yearbook, Central Statistical Office, Warsaw (for several years).
 3. Duszczyk M., Doświadczenia wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie migracji powrotnych, "CMR Working Papers" 2007, No. 21.
 4. Europe in Figures, Eurostat Yearbook 2011, www.epp.ec.europa.eu, last access December 2011.
 5. Grabowska-Lusińska I., Migration and the Economic Crisis: Implications for Policy in the European Union, IOM, Geneva, www.labourmigration.eu/research/report, last access April 2011.
 6. Iglicka K., Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku - przykład Wielkiej Brytanii. Wyzwanie dla Statystyki i demografii państwa, Raporty i Analizy CS M 2011, No. 5.
 7. Iglicka K., Powroty Polaków w okresie kryzysu gospodarczego. W pętli pułapki migracyjnej, Raporty i Analizy CS M, No. 1, Warszawa 2009
 8. Information on Employment of Polish Citizens in the European Economic Area and Switzerland and of the EEA Citizens in Poland, May 2010, Report of the Ministry of Labour and Social Policy, www.mpips.gov.pl, last access February 2012.
 9. International Migration Outlook 2011: SOPEMI 2011, OEC D 2011, www.oecd.org, last access January 2012.
 10. Information on the Size and Directions of Polish Emigration in the Years 2004- 2009, Report of the Central Statistical Office, Warsaw 2010, last access January 2011.
 11. Kaczmarczyk P., Poakcesyjne migracje Polaków - próba bilansu, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" 2010, No. 4.
 12. Kaczmarczyk P., Okólski M., Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. Materiały seminaryjne UKIE , www2.ukie. gov.pl, downloaded in: April 2011.
 13. Layard R., Blanchad O.J., Dornbuch R., Krugman R.P., East-West Migration, Cambridge 1992.
 14. Method for Estimation of the Number of Persons (Permanent Residents of Poland) Staying Temporarily Abroad in 2002-2008, Central Statistical Office, Department of Demographic Research, www.stat.gov.pl, last access April 2011.
 15. Migrants in Europe, A Statistical Portrait of the First and Second Generation, www.epp.ec.europa.eu, last access December 2011.
 16. Okólski M., Demografia, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 17. Okólski M., Modernizacyjna rola migracji, "CMR Working Papers" 2011, No. 46.
 18. Okólski M., Polska jako aktor na europejskiej scenie migracyjnej, in: Współczesne migracje, dylematy Europy i Polski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009.
 19. Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, ed. P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Warszawa 2008.
 20. Registration of Declarations on the Intention to Employ Foreign Nationals. Work Permits Issued to Foreign Nationals, Analyses and Reports of the Ministry of Labour and Social Policy, www.mpips.gov.pl, last access May 2011.
 21. Satisfying Labour Demand Through Migration in Poland, National Report of the European Migration Network, www.emn.gov.pl, last access March 2012.
 22. Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, ed. A. Górny, I. Grabowska- Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski, Warszawa 2010.
 23. Wąsowicz J., Teorie rynku pracy, in: Ekonomika rynku pracy, ed. D. Kotlarz, Prace Naukowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu