BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacka-Bandosz Katarzyna (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
The Relevance of Services to the Development of Polish Export to the EU
Rozwój polskiego eksportu usług do Unii Europejskiej
Źródło
Trends in the World Economy, 2012, vol. 4, s. 187-208, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
New Challenges in the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Eksport usług, Międzynarodowa wymiana usług, Sektor usług
Exports of services, International trade in services, Services sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W rozdziale tym podjęto próbę identyfikacji usług o najważniejszym znaczeniu w rozwoju polskiego eksportu do UE. W pierwszej części ukazano znaczenie poszczególnych rodzajów usług czynnikowych i nieczynnikowych w podaży eksportowej Polski, w drugiej przedstawiono ich rolę w popycie importowym UE, a w trzeciej zbadano charakter specjalizacji eksportowej Polski w kontekście wykazanego niskiego stopnia dopasowania naszej oferty w usługach do zapotrzebowania firm unijnych. Największe szanse dalszego rozwoju eksportu do Ue mają - jak wynika z analizy - usługi nieczynnikowe, takie jak podróże, usługi transportowe (zwłaszcza samochodowe), a spośród pozostałych usług biznesowe, informatyczne, informacyjne i usługi budowlane.(abstrakt oryginalny)

The European Union is one of the major economic powers in the world, and a strategically important market for Polish exporters of services. This is facilitated by our membership in the community, our geographic location and cultural similarities to other EU member states. The aim of the paper is to identify services which play the most important part in the development of Polish export to the EU. In order to achieve this goal, on the one hand, the relevance of individual types of factor and non-factor services to Polish export will be explored, and on the other, the role of selected services in the EU's import will be analysed. The compatibility between our export supply and the EU import demand determined in the course of this study, as well as the assessment of the character of Poland's specialisation will enable the author to identify which services are the most relevant to the development of Polish export.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartoszewicz W., Skalska T., Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2009 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2010.
 2. Błaszczak A., Centra usług przekraczają plany zatrudnienia, "Rzeczpospolita" of 21.11.2011.
 3. Dębek K., Operacja Bangkok, "Forbes" 2012, No. 2.
 4. Dudziński J., The Current Economic Paradigm in the Light of Financialisation, Folia Oeconomica Stetinensia No. 10 (18), Szczecin 2011.
 5. Gorp D., Jagersma P.K., Ike'e M., Offshoring in the Service Sector. A European Perspective, NGR Working Paper Series 2006, No. 06, January.
 6. Grzanka R., Umiędzynarodowienie sektora usług, "Gospodarka Narodowa" 2007, No. 7-8.
 7. International Trade in Services (since 2004), Workers' Remittances and Compensation of Employees, Balance of Payments by Country and EU Direct Investment Income, Breakdown by Partner Country and Economic Activity, in: Eurostat Statistics, Eurostat, Luxembourg, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, last access July 2012.
 8. Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt" 2010, No. 41 (6).
 9. Kuźnar A., Usługi w handlu międzynarodowym, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007.
 10. Markusen J.R., Strand B., Trade in Business Services in General Equilibrium, NBER Working Paper Series, No. 12816, January 2007.
 11. Ministry of Economy - Polish Export Promotion Portal, http://www.eksporter.gov. pl, last access March 2012.
 12. Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE , Warszawa 2011.
 13. Mongiało D., Specjalizacja eksportowa krajów UE w międzynarodowym handlu usługami, "Studia Europejskie" 2007, No. 3.
 14. Papp Z., Raffay A., Factors Influencing the Tourism Competitiveness of Former Socialist Countries, "Journal of Studies and Research in Human Geography" 2011, No. 5.2.
 15. Sieńko P., Formicki T., Drenaż mózgów polskiej gospodarki, "Gazeta Finansowa" of 24.04.2010.
 16. Transport Development Strategy 2020, Ministry of Infrastructure, Warsaw, March 2011.
 17. Szymaniak A., Polska w rankingu atrakcyjności dla offshoringu usług, in: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, ed. A. Szymaniak, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 18. Travel & Tourism Competitiveness Report 2011, ed. J. Blanke, T. Chiesa, World Economic Forum Geneva, Switzerland 2011.
 19. Usługi w gospodarce rynkowej, ed. I. Rudawska, PWE , Warszawa 2009.
 20. Walewska D., Woźniak A., Azjatyckie firmy wybierają Polskę, "Rzeczpospolita" of 10.10.2011.
 21. Woźniak A., Będą etaty w zagranicznych firmach, "Rzeczpospolita" of 10.02. 2012.
 22. Woźniak A., Inwestorzy do nas ciągną, "Rzeczpospolita" of 7.10.2011.
 23. Woźniak A., Inwestorzy wolą Polskę, "Rzeczpospolita" of 11.05.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu