BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawilińska Bernadetta (Cracow University of Economics, Poland), Strzelczyk Wojciech (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 211-226, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Parki narodowe, Samorząd terytorialny, Administracja lokalna, Podatki lokalne, Dochody gminy
National parks, Local government, Local administration, Local taxes, Local revenues
Uwagi
summ.
The paper has been prepared as part of a project funded by the National Science Centre under Decision No. DEC-2011/01/D/HS4/05993
Kraj/Region
Babiogórski Park Narodowy
Babia Góra National Park
Abstrakt
The paper discusses the impact of Polish national parks on their respective communes' own revenue. It presents important changes that were introduced in 2010-2012 in the parks' legal situation and financing. It discusses financial relations between the parks and commune administrations (local government bodies), focusing on the impact of parks on the communes' own revenue. The example of Babia Góra National Park is used to present detailed issues. The impact of national parks on finances of local government bodies depends largely on legal regulations in force, including in particular regulations governing the parks' legal form and funding, as well as those concerning local taxes, tax exemptions and reductions, and compensations of lost revenue for the communes. Local circumstances also play a key role. These include: relative area of the park in a commune, use pattern of protected areas, location of the park's head office, size of real properties and the type and form of their use, number of staff in the park, the park's activities, as well as its social and economic environment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza działalności Babiogórskiego Parku Narodowego w 2013 r. (2013). Zawoja: Babiogórski Park Narodowy.
 2. Babczuk, A., Krawiec W. (2009). Reforma sektora finansów publicznych a funkcjonowanie parków narodowych. Nauki o finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 61.
 3. Berbeka, K. (1997). Nowe metody wykorzystania działań w zakresie ochrony przyrody w tatrzańskim Parku Narodowym. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 491.
 4. Bołtromiuk, A. (2010). Ekonomiczny kontekst funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego i sąsiadujących gmin, Wieś i Rolnictwo, 3(148).
 5. Borodo, A. (2011). System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 6. Dolińska-Pierwoła, D. (2007). Opodatkowanie gospodarstw pomocniczych. Finanse Publiczne, 6.
 7. Economic benefits of national parks and other reserves. (2009). New South Wales, Department of Environment, Climate Change and Water NSW, Sydney. Retrieved from www.environment.nsw.gov.au/resources/research/09663
 8. Economic Impact of Parks Canada. (2011). The Outspan Group Inc., Amherst Island. Retrieved from www.pc.gc.ca/eng/docs/bib-lib/econo2011.aspx.
 9. Etel, L., Tyniewicki, M. (Ed.). (2012). Finanse publiczne i prawo finansowe. Realia i perspektywy zmian. Białystok: Wydawnictwo Temida 2.
 10. Famielec, J. (1999). Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Filipowicz, A. (2012). Zmiany w ustawie o finansach publicznych a struktura administracji. In: V. Babčák, E. Jasiuk, G.P.Maj (Ed.). Finanse samorządu terytorialnego. Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
 12. Huhtala, M. (2007). Assesment of the local economic impacts of national park tourism: the case of Pallas-Ounastunturi National Park. Forest Snow and Landscape Research, 81(1/2).
 13. Interpretacja indywidualna z dnia 20 marca 2012 r., nr IPTPB3/423-37/12-2/PM
 14. Jastrzębska, M. (2012). Finanse samorządu terytorialnego. Warszaw: Lex a Wolters Kluwer Business.
 15. Królikowska, K. (2007). Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 16. Musiał, K. (2010). Gospodarstwo pomocnicze w roku 2010. Zwolnienie z podatku CIT. Biuletyn budżetowy, 20.
 17. Ochrona środowiska 2012. (2012). Warszawa: GUS.
 18. Opinia prawna na temat rekompensaty utraconych dochodów gmin z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli położonych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. (2013). Warszawa: Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji.
 19. Philips A. (Ed.). (1998). Economic Values of Protected Areas: Guidelines for Protected Area Managers. Gland, Switzerland and Cambridge. UK: IUCN.
 20. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego. Dz.U. nr 102, poz. 696 ze zm.
 21. Saayman, M. Saayman, A. (2006). Creating framework to assess the economic contribution of National Parks in South Africa. The case of the Addo Elephant National Park. Tourism Economics, 12(4).
 22. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. 1991 nr 9, poz. 31 ze zm.
 23. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zm.
 24. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz. U. 1984, nr 52, poz. 268.
 25. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. 1992, nr 21, poz. 86 ze zm.
 26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004a r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2004, nr 92, poz. 880 ze zm.
 27. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2011 r., nr 224, poz. 1337.
 28. Ustawa z dnia 2 lipca 2004b r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.
 29. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm.
 30. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, Dz. U. 2005, nr 249, poz. 2104.
 31. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz. U. 2002 nr 200, poz. 1682 ze zm.
 32. Waryszak, A. (2008). Zmiany w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Rachunkowość budżetowa, 11(203).
 33. Woś, A. (1995). Ekonomia odnawialnych zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 34. Zawilińska, B. (2012). Obszary chronione - bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego?. In: A. Harańczyk (Ed.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., część II, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia T. CXL.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu