BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Igliarová Božena (University of Health and Social Sciences St. Elizabeth, Slovakia)
Tytuł
Dejiny sociálnej práce a sociálneho zabezpečenia
History of Social Work and Social Security
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 19 (4), s. 63-89, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo socjalne, Zabezpieczenie społeczne, Historia starożytna
Social security, Social security system, Ancient history
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Grecja (starożytna)
Greece (ancient)
Abstrakt
Social Security as we know it today, has its historical roots in the past. As the company developed, they created and changed the conditions and to ensure the people in it. Knowing these historical milestones allows us to better adjust the social security system so that each person firm to ensure at least minimum conditions for life.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnoldová, A 2015: Sociální péče, Grada Praha 2015, 240 s. ISBN 978-80-247- 5147-4
 2. Bendl, S. 2014: Nárys sociální pedagogiky, Univerzita Karlova Praha, 2014, 67 s. ISBN 978-80-7290-668-0
 3. Cipro, M. 1991: Prameny výchovy, Svazek první, Praha, 1991. 568 s.
 4. Feketeová, A. - Škodová, M. 2003: Nároky rodičov nezaopatrených detí, Epos Bratislava 2003, 128 s. ISBN 80-8057-532-0
 5. Harenberg, B. a kol. 2001. Kronika ľudstva, Fortuna Print Bratislava 2001, 1319 s. ISBN 80-88980-46-1
 6. Kolektív autorov 2001: Dejiny sveta, Cesty 2001, 327 s. ISBN 8071817457
 7. Kováčiková, D. 2000: Základné otázky dejín sociálnej práce, Inštitút priemyselnej výchovy, Žilina, 2000. 101 s. ISBN 80-7100-718-8
 8. Kováčiková, D. 2003: Vybrané kapitoly z dejín sociálnej práce. In: Tokárová, A. a kol: Sociálna práca. Prešov, 2003.572 s. ISBN 80-968367-5-7
 9. Kováčiková D. 2010: Filozofické, náboženské a historické východiská sociálnej práce, I.vyd. UMB Banská Bystrica, 2010, 176 s. ISBN 978-80-8083-997-0
 10. Krsková, A. 1997: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia, Bratislava : Právnická fakulta UK , 1997, 312 s. ISBN 80-7160-022-9
 11. Kudláčová, B. 2009: Dejiny pedagogického myslenia I. prvé vydanie, Trnava 2009, 414 s. ISBN 978-80-8082-303-0
 12. Levická, J. 2004. Základy sociálnej práce. Trnava Spoločnosť pre podporu vedy a vzdelávania na FZaSP Trnavskej univerzity, 2004. 170 s. ISBN 80-968952-3-9
 13. Macková, Z. 2009: Právo sociálneho zabezpečenia Všeobecná časť, Heuréka Bratislava 2009. 161 s. ISBN 978-80-89122-53-8
 14. Macková, Z. 2009: Právo sociálneho zabezpečenia Štátne sociálne dávky, Heuréka Bratislava 2008. 144 s. ISBN 978-89122-52-3
 15. Oláh, M. - Schavel, M. 2006: Úvod so štúdia a dejín sociálnej práce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce s. Alžbety, n.o. Bratislava, 2006. 176 s. ISBN 80- 969449-9-1
 16. Oláh, M. - Roháč, J. 2010: Atribúty sociálnych služieb, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce s. Alžbety, n.o. Bratislava, 2010. 130 s. ISBN978-80-89271-88-7
 17. Platón, 2001: Ústava, Praha, 2001, 359 s. ISBN 80-86005-28-3
 18. Platón, 2009: Štát, Kalligram, Bratislava 2009, 460 s. ISBN 978-80-8101-185-6
 19. Sika, P. 2012: Sociálne zabezpečenie II, Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, 2012. 106 s. ISBN 978-80-8075-559-1
 20. Slovenskí kňazi 1968: Ideme k Otcovi, Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda , 1968, 1. vyd. 318 s.
 21. Tomeš, I. 1991: Koncepce systému sociální pomoci /péče/, Výskumný ústav práce a sociálnych vecí Bratislava, 1991. 18 s. ISBN 80-7138-014-8
 22. Vašek, B. 1941: Dějiny křesťanské charity, Olomouc: Velehrad, 1941. 190 s.
 23. Železkovová, G.- Blaho, P.- Čarvaga, V. 1992: Všeobecne dejiny štátu a práva I. a II. časť, Právnická fakulta UK, Bratislava 1992, 337 s. ISBN 80-223-0623-1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu