BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gregor Bogdan (Uniwersytet Łódzki), Kaczorowska-Spychalska Dominika (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Blogowanie jako przejaw innowacyjności konsumenckiej
Blogging as Manifestation of Consumer Innovativeness
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 9, cz. 3, s. 23-40, tab., wykr., bibliogr. 26 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Marketing w rozwoju innowacyjności
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Blogi, Konsument
Innovative character, Blogs, Consumer
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena blogosfery jako przestrzeni zachowań innowacyjnych konsumentów. Autorzy podjęli próbę identyfikacji przesłanek oraz zakresu wykorzystania blogów indywidualnych w omawianym zakresie. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań własnych i analiz dotyczących opisywanych zagadnień.(fragment tekstu)

An increasingly growing number of possibilities of implementation of advanced ICT technologies in everyday life influences the evolution of consumer behaviour while leading to growth of the level of their innovativeness. Changes that a dozen or more years ago could be called revolutionary, today are commonplace [Dawidziuk, 2014, p. 159]. As a result, a consumer looks for activities that will allow them, not only to benefit from available innovative products or tools in the market, but they can also become their initiator and popularize. Therefore, a blogosphere seems to be a perfect space for that.
The article is an attempt to determine the essence of blogging process as an element of innovativeness of contemporary consumers. Particular attention was focused on its manifestation in the world of virtualization of consumer market beahaviour while taking into consideration the specificity of individual blogs. Conducted discussion was supported by the results of the authors' own research in the analyzed area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badowska S., Rogala A. (2016), Konsumencka innowacyjność, a zachowania konsumentów seniorów, "Problemy Zarządzania", 2016, vol.14, nr 2, t. 1.
 2. Dawidziuk R. (2014), Polskie przedsiębiorstwa w Internecie. Innowacja czy konieczność [w:] A. Kamińska (red.), Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 3. Dobiegała-Korona B. (red.) (2015), Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa. Dobre C., Dragomir A., Preda G. (2009), Consumer innovativeness: a marketing approach, "Management & Marketing", Vol. 4, No. 2.
 4. East R., Wright M., Vanhuele M. (2014), Zachowania konsumenta, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 5. Frontczak T. (2016), Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Helion, Gliwice.
 6. Goldsmith R., Flynn L., Korzenny F. (2015), Brand Engagement and Consumer Innovativeness, "Journal of Applied Marketing Theory", Vol. 6, No. 1.
 7. Gregor B., Kaczorowska-Spychalska D. (2016), Blogi w procesie komunikacji marketingowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Hoffman D. (2000), The revolution will not be televised: Introduction to the special issue on marketing science and the Internet, "Marketing Science", No 19 (1).
 9. Hunt J. (2014), Bloger i social media, Wyd. Jasonhunt Books, Warszawa.
 10. Janasz W. (2015), Dylematy kreatywności w rozwoju współczesnej innowacyjnej organizacji [w:] J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa.
 11. Karaaslan M., Akdogan M. (2015), Consumer innowavativeness: a market segmentation, "International Journal of Business and Social Science", Vol. 6, No. 8.
 12. Kieżel E. (red.) (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 13. Li Ch., Bernoff J. (2009), Marketing technologii społecznych, MT Biznes, Warszawa.
 14. McAfee A. (2011), Firma 2.0, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 15. Mazurek G. (2012), Znaczenie wirtualizacji marketingu, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 16. Miller P., Wedell-Wedellsborg T. (2014), Architekci Biznesu Innowacyjności, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 17. Mizińska J. (2015), Autokreacja: utopia samego siebie [w:] M. Kuśpit, A. Tychmanowicz, J. Zdybel (red.), Twórczość, kreatywność, innowacyjność, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 18. Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 19. Nowak W. (2015), Indywidualizm i autokreacja [w:] M. Kuśpit, A. Tychmanowicz, J. Zdybel (red.), Tworczość, kreatywność, innowacyjność, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 20. Rogers E. (2003), Diffusion of innovations, Free Press, New York, London.
 21. Rudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 22. Tasner M. (2011), Blitzmarketing, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 23. Umiński S. (2016), Influencerzy i rząd dusz, "Marketing w Praktyce", nr 3.
 24. Wardzała J. (2015), Znaczenie nowych mediów dla młodych konsumentów w kontekście wprowadzania innowacji społecznych, "Marketing i Rynek", nr 2.
 25. Wiktorska-Święcicka A., Moroń D., Klimowicz M. (2015), Zarządzanie innowacjami społecznymi. Trendy perspektywy, wyzwania, Difin, Warszawa.
 26. Zalega T. (2015), Innowacje a konsumpcja i zachowania konsumpcyjne - wybrane zagadnienia, "Marketing i Rynek", nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu