BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolasińska-Morawska Katarzyna (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Visual merchandising skierowany do dzieci reprezentacją innowacyjnych rozwiązań relacyjnych
Visual Merchandising aimed at Children as Representation of the Innovative Relational Solutions
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 9, cz. 3, s. 57-73, rys., bibliogr. 41 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Marketing w rozwoju innowacyjności
Słowa kluczowe
Merchandising, Relacje z klientami, Dzieci
Merchandising, Relationships with customers, Children
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badawczym podjętych w artykule rozważań było wskazanie takich rozwiązań w obszarze zarządzania przestrzenią towarową - ekspozycyjną, które w innowacyjny i twórczy sposób pozwalają kształtować relacje placówek handlowych z ich najmłodszymi klientami - dziećmi. (fragment tekstu)

Human being as sensual entity experiences the environment by means of reactions to stimuli. The world around him with a multitude of forms, variety of smells and sounds is nothing but endless source of inspiration. In the economic relations between companies and their customers variety of elements of the environment is an arsenal of communication tools that can be used to attract attention and excitation of the customers - children's in particular. Children as the youngest participants in the market are one of the groups that begin to play a decisive role in the purchase processes. Traders just for them change shops into the theatre of the imagination. The modern management concepts as visual merchandising are applied there. Communication of the space combined with the uniqueness of the offer and customization of the customer service have one aim to build an emotional relationship between shop and the client and finally the boundaries between shopping, fun and play are blurred. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzyński W. (2002), Wizerunek firmy, Poltex, Warszawa.
 2. Al-Noorachi M., Kolasińska-Morawska K. (2015), Marketingowe zarządzanie satysfakcją klienta, "Studia i Monografie", Nr 63, Łódź.
 3. Blois K. (1996), Relationship Marketing in Organization Markets, ,,Journal of Marketing Management", No. 12.
 4. Brabec J. (2007), 33 rady jak dbać o klienta. Budowanie trwałych kontaktów handlowych, Helion, Gliwice.
 5. Dahlen M., Lange F., Smith T. (2010), Marketing Communications, John Wiley & Sons, London.
 6. Dejnaka A. (2012), CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami, Helion, Gliwice.
 7. Drucker P. (1976), Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa.
 8. Fill Ch. (2013), Marketing communication, brands, experiences and participation, Pearson, Harlow.
 9. Gordon I.H. (2001), Relacje z klientem, Marketing partnerski, PWE, Warszawa.
 10. Gummesson E. (2008), Total Relationship Marketing, Marketing management, relationship strategy, CRM, and a new dominant logic for the value - creating network economy, Elsevier Ltd. Butterworth - Heinemann, Third edition.
 11. Hultén B., Broweus N., Dij K M. (2009), Sensory Marketing, Palgrave MacMillan, New York.
 12. Kolasińska-Morawska K. (2013), Wykorzystanie Internetu jako instrumentu wsparcia komunikacyjnego w procesie kształtowania wizerunku sieciowych placówek handlowych, "Handel Wewnętrzny", Maj - Czerwiec (A)/3, tom 2.
 13. Kopaliński W. (1958), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 14. Leonard B. (1983), Relationship Marketing, Emerging Perspectives on Services Marketing, American Marketing Association, Chicago.
 15. Lisowska-Magdziarz M. (2010), Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
 16. Malarewicz A. (2009), Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Matejun M., Szczepańczyk M. (2009), Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, PŁ, Łódź.
 18. Mazurek-Łopacińska K. (2002), Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Poznań.
 19. Mc Neal (1998), Kid's markets. American Demographics, Nr 20 (4).
 20. McGoldrick P. (1990), Retail Marketing, McGraw-Hill Book Company Europe.
 21. Meerman Scott D. (2015), Nie przeszkadzaj klientowi w zakupach, PWN, Warszawa.
 22. Morgan R.M., Hunt S.D. (1994), The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, ,,Journal of Marketing", vol. 58, July.
 23. Morgan T. (2008), Merchandising: projektowanie przestrzeni sklepu, Arkady, Warszawa.
 24. Mruk H. (2012), Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 25. Niesiobędzka M. (2014), Kultura konsumpcji - wartości, cele, dobrostan: Psychologiczne aspekty zjawiska, Liberi Libri, Warszawa.
 26. Otto J. (2004), Marketing relacji, C.H. Beck, Warszawa.
 27. Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L. (2010), Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, PWN, Warszawa.
 28. Pegler M. (2012), Visual Merchandising and Display, Fairchild Books, New York.
 29. Petrykowska J. (2013), Kształtowanie relacji z klientami jako podstawa budowania lojalności [w:] Kształtowanie lojalności konsumenckiej, WSP, Warszawa.
 30. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacyjnością, PWN, Warszawa - Łódź.
 31. Stabryła A. (2010), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Mfiles.pl, Kraków.
 32. Stanisławski J. (1975), Wielki słownik angielsko-polski, Warszawa.
 33. Sułkowski Ł. (2006), Społeczeństwo informacyjne a kultura konsumpcyjna [w:] Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, AE, Wrocław.
 34. Wiktor J.W. (2001), System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa-Kraków.
 35. Witek L. (2007), Merchandising w małych i dużych firmach handlowych, C.H. Beck, Warszawa.
 36. Witkowska J., Nieżurawski L., Pawłowska B. (2010), Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, PWN, Warszawa.
 37. Raport "Kids' Power" 2016.
 38. Raport Always Connected: the new digital media habits of young children 2011.
 39. Raport INTERNET STANDARD 2012.
 40. http://www.biznes.newseria.pl/news/dzieci_ogromna_sila,p605099204 z dnia 16.11.2016.
 41. http://www.bankier.pl/wiadomosc/607-zl-miesiecznie-Tyle-kosztuje-utrzymanie-dziecka-3345435.html, dostęp: 20 października 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu