BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turniak Michał (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Rola serwisów User Generated Content w marketingu wirusowym sloganów reklamowych - analiza porównawcza dla roku 2010 i 2016
Role of User Generated Content Sites in Slogans Viral Marketing - Comparative Study for 2010 and 2016
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 9, cz. 3, s. 75-84, tab., bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Marketing w rozwoju innowacyjności
Słowa kluczowe
Marketing internetowy, Reklama w internecie, Badania reklamowe
e-marketing, Internet advertising, Advertising research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza skali wykorzystania sloganów reklamowych w serwisie Demotywatory pomiędzy rokiem 2010 a 2016. Dla potrzeb tego porównania przeprowadzone zostały analizy treści poszczególnych demotywatorów umieszczonych na stronie głównej serwisu w terminach 1-31.01.2010 oraz 1-30.04.2016. Analiza porównawcza ma na celu próbę uchwycenia zmian o charakterze ilościowym, a przede wszystkim jakościowym w wirusowym potencjale sloganów reklamowych wykorzystywanych w ramach komunikacji na portalach UGC oraz identyfikację możliwego wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych odpowiedzialnych za tego typu przemiany. (fragment tekstu)

Slogans are among the most basic elements of brand identification in perception of the consumers, as well as they are one of the cheapest and least demanding promotional tools. Due to the fact that slogans are getting through the mass media to broad audience, some of them can initiate the effect of viral marketing or usage of the slogan by random consumers in everyday communication, including the framework of the activity in the User Generated Content services. The main goal of this article is to analyze the comparative scale of advertising slogans usage on the site Demotywatory.pl between 2010 and 2016. For the purposes of this comparison there were conducted content analysis of individual demotivators placed on this site home page in intervals of 1-31.01.2010 and 1-30.04.2016. The comparative analysis goal is an attempt to capture the quantitative and qualitative changes in the viral potential of advertising slogans used in User Generated Content site, as well as identification of possible impact of internal and external factors of such changes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albin K. (2002), Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, PWN, Warszawa.
 2. Bralczyk J. (2004), Język na sprzedaż, GWP, Gdańsk.
 3. Budzyński W. (2000), Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Poltex, Warszawa.
 4. Hinz O. (2012), Seeding Strategies for Viral Marketing: An Empirical Comparison, "Journal of Marketing", 75.
 5. Kochan M. (2005), Slogany w reklamie i polityce, TRIO, Warszawa.
 6. Krajewski M. (2006), POPamiętane, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 7. Kwarciak B. (1997), Co trzeba wiedzieć o reklamie, Profesj. Szk. Biznesu, Kraków.
 8. Leskovec J., Adamic L.A., Huberman B.A. (2007), The dynamics of viral marketing, "ACM Transactions on the Web", 1 (1).
 9. Moore R.E. (2003), From genericide to viral marketing: on ‚brand', " Language & Communication", 23.
 10. OECD (2007), Participative Web: User-Created Content.
 11. Phelps J.E., Lewis R., Mobilio L., Perry D., Raman N. (2004), Viral Marketing or Electronic Word- of-Mouth Advertising: Examining Consumer Responses and Motivations to Pass Along Email, "Journal of Advertising Research", 44 (4).
 12. Spychalska M., Hołota M. (2009), Słownik sloganów reklamowych, PWN, Warszawa.
 13. Tapscott D., Williams A.D. (2006), Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Portfolio, New York.
 14. Turniak M.J. (2009), Teoria złożoności w marketingu, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom X, zeszyt 9, 185-198.
 15. Turniak M.J. (2011), Rola serwisów User Generated Content w marketingu wirusowym sloganów reklamowych, Dyskursy o kulturze, red. K. Stryjski, 3, 159-180.
 16. http://demotywatory.pl/zasady.
 17. http://demotywatory.pl/4645729/Pracuj-i-zwiedzaj.
 18. http://demotywatory.pl/4646265/Podrozujacy-go-nienawidza-Teraz-i-ty-mozesz-poznacmagiczna.
 19. http://demotywatory.pl/4642806/Podaruj-sobie-kawalek-luksusu.
 20. http://demotywatory.pl/4639808/A-moral-tej-historii-jest-krotki-i-niektorym-znany-.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu