BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Norkowska Emilia (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Tytuł
The Analysis of the Development Strategies of Selected Local Government Units, Including Types of Communes
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 277-291, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju, Rozwój lokalny, Jednostki administracyjne
Development strategy, Local development, Administrative units
Uwagi
summ.
Abstrakt
This operation is aimed at economic growth, meeting the needs of local communities, creating new practical values of the commune, and improving the already existing ones. Local government units are a major reference point for the local development. The aim of this paper is to check whether the type of selected municipalities, urban-rural and rural units influences the direction of local development, as it is in the case of practical values of the unit, available natural resources, and funds. To meet this end, an analysis of the development strategies of three different communal units was made: Krakow municipality, Kęty rural-urban commune, and Klucze rural commune. Based on a comparison of strategic and operational objectives included within the strategies, the hypothesis which claims that the type of units adopted to be analyzed influence the direction of their local development was confirmed. In their objectives of development strategies, all of the studied units emphasize the need to take action for economic development, education, and housing. However, the remaining strategic and operational objectives are divergent. The most significant difference was noticed between the municipality and the rural unit. Their targets range from fulfilling the need for international promotion of the city, to the necessity of ensuring the residents access to water and sewer systems. The conclusions derived from this analysis will allow further research. Its effect is to facilitate the selection of appropriate tools for local development in relation to a certain administrative unit. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagdziński, L. (1994). Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej). Toruń: Wydawnictwo UMK.
 2. Brol, R. (1995). Gospodarka lokalna. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 3. Chądzyński, J., Nowakowska, A., Przygodzki, Z. (2007). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa: CeDeWu.
 4. Jewuchtowicz, A. (2005). Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78 poz.483.
 6. Krajewki, W. (1997). Pojęcie rozwoju i postępu. In: J. Kmita (Ed.), Założenia teoretyczne badań nad rozwojem historycznym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 7. Małkowska, A. (2011). Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego (doctoral thesis). Retrieved from: http://kangur.uek.krakow.pl.
 8. Naworól, A. (2006). Zarządzanie w samorządzie - Planowanie rozwoju lokalnego. ABC samorządu terytorialnego. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 9. Nowak, J. (2006). Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny. In: Prace habilitacyjne: nr 25. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 10. Piontek, B. (2006). Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Bytom: Hyla.
 11. Rada Miasta Krakowa. (2005). Strategia Rozwoju Krakowa. Retrieved from www.bip.krakow.pl.
 12. Rada Miejska w Kętach. (2012). Strategia Rozwoju Gminy Kęty 2012-2020. Retrieved from www.kety.pl.
 13. Sztando, A. (1998). Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świecie ewolucji modeli ustrojowych gmin. Samorząd Terytorialny, 11.
 14. Trojanek, M. (1994). Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 137.
 15. Urząd Gminy Klucze. (2007). Strategia Rozwoju Gminy Klucze. Retrieved from www.bip.malopolska.pl.
 16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 (z późń.zm.)
 17. Wojtasiewicz, L. (1997). Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcia metodologiczne. In: W. Maika (Ed.), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Warszawa: Państwowa Akademia Nauk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu