BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczak Karolina (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Managing the Competitiveness of Regions
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 293-306, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie regionem, Konkurencyjność regionów, Administracja publiczna
Region's management, Regions competitiveness, Public administration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Competitiveness of regions depends on the establishment of public administration and the forms of governance. Of great importance is the tendency to cooperation and social responsibility of both the public authorities and entrepreneurs. To implement tasks facing public administration in modern economies, it becomes necessary to combine the administration within the meaning of traditional active management, which is a professional directing oriented at adapting to changes in the environment, but also distribution and efficient use of resources. Only such management is strategic and enables optimal management of resources affecting local and regional economic development. Member countries of the European Union, including Poland, should implement new methods of management in their administrations. Although many Polish government at various levels are already implementing both traditional and modern forms of governance, the current activities in this field are still unsatisfactory and do not lead to a substantial improvement in the public sector in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker, P.F. (2009). Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, Warszawa: MT Biznes Sp. z o.o.
 2. Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., Tinkler, J. (2005). New Public Management Is Dead-Long Live Digital-Era Governance, Journal of Public Administration Research and Theory, 16, 467-494.
 3. Durlik, I. (2007). Inżynieria Zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Część I, Warszawa: PLACET.
 4. Eberlein, B., Kerwer, D. (2004). New Governance in the European Union: A Theoretical Perspective, Journal of Common Market Studies, 42(1), 121-142.
 5. European Commission (2001). European Governance - A White Paper. Retrieved from http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0428&rid=2
 6. Gaczek, W.M. (2009). Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, Studia T. CXVIII, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 7. Kogut-Jaworska, M. (2011). Instrumenty pobudzania rozwoju gospodarczego na obszarach lokalnych. In: A. Szewczuk, M. Kogut - Jaworska, M. Zioło (Ed.), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka (214-231). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 8. Kolarska-Bobińska, L. (2009). Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 9. Kosiedowski, W. (2008). Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. In: Z. Strzelecki (Ed.), Gospodarka regionalna i lokalna (221-242). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa: Wydawnictwo PLACET.
 11. Krynicka, H. (2006). Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management). Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, 2, 193-202.
 12. Lissowski, O. (2009). Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne - kierunki modernizacji instytucjonalnej w Unii europejskiej i na świecie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe CONTACT.
 13. Lutrzykowski, A., Gawłowski, R., Popławski, M. (2010). Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 14. Mendza-Drozd, M. (2010). Zagadnienie konsultacji społecznych w Unii Europejskiej. Analiza wybranych instytucji i dokumentów (Research Report for Polish Ministry of Labor and Social Policy). Retrieved from http://partycypacjaobywatelska.pl/uploads/2b_konsultacje_ue_raport.pdf.
 15. Ministry of Regional Development (2011), Strategicznie dla rozwoju. Polityka rozwoju w zintegrowanym podejściu.
 16. Ministry of Regional Development (2009). Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009.
 17. Niedziółka, M. (2010). Przedsiębiorczość gminy a rozwój regionalny. In: K. Kuciński (Ed.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce (30-51). Warszawa: Difin SA.
 18. Opolski, K., Modzelewski, P. (2009). Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
 19. Osiński, J. (2008). Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna. In: Z. Strzelecki (Ed.), Gospodarka regionalna i lokalna (29-46). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Piwowarski, R. (2011). Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 21. Przygodzki, Z. (2012). Konkurencyjność regionów. In: J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki (Ed.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji (105-148). Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.
 22. Rajca, L. (2009). Koncepcja New Public Management a reformy samorządu terytorialnego wybranych państw Europy Zachodniej, Studia Regionalne i Lokalne, (2)36, 72-87.
 23. Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 24. Szewczuk, A. (2011). Rozwój lokalny i regionalny - główne determinanty. In: A. Szewczuk, M. Kogut - Jaworska, M. Zioło (Ed.), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka (105-119). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 25. Wodecka-Hyjek, A. (2013). Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej. Studia i Materiały - Ludzie, Zarządzanie, Gospodarka, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 1, 189-210.
 26. Województwo Dolnośląskie (2010). Analiza określająca wpływ zintegrowanego zarządzania obszarem metropolitarnym na region.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu