BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trętko Monika (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Tytuł
The Problem of Securing Interests of Persons with Disabilities in Accordance with Provisions of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 307-320, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie niepełnosprawnych, Osoby niepełnosprawne, Prawa pracownika
Disabilities employment activity, Disabled people, Employee rights
Uwagi
summ.
Abstrakt
The Polish society is unprepared to integrate people with disabilities into the labor market. This is due to inadequate state promotion of existing legislation in this area, which accounts for the lack of preparation of entrepreneurs in the context of the problems of people with disabilities and their knowledge of the hiring. Often unpreparedness leads to violations of basic human and worker rights. Previous attempts to include people with disabilities have been considered as insufficient. In order to prevent the marginalization of people with disabilities in the labor market it is necessary to make further attempts to integrate them into the labor market, despite the many difficulties involved. Special obstacle are the costs incurred by businesses related to the employment of people with disabilities, resulting from the need to adapt workplaces to their needs and to remove architectural barriers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyskryminacja w UE - wyniki badań. (2012). In: Karta Różnorodności. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Retrieved from http://www.kartaroznorodnosci.pl/pl/aktualnosci.html?id=113.
 2. Edukacja osób niepełnosprawnych. (2013). Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Retrieved from http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/edukacja/, 2013.
 3. Gąclarz, B. (2014). Towards a new model of social policy to disability. A few words about the research project. In: Niepełnosprawność, T. Hernik (Ed.). Warszawa: PFRON. Retrieved from http://www.pfron.org.pl/kn/biezacy-numer-ii201411.
 4. Hasse, J. (2011). Employment of people with disabilities. New York: Lighthouse International.
 5. Kantyka, S. (2010). Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 6. Kędziorska, J. (2007). Polityka w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. In: Badanie nowych szans i możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy. T. Burzyński, M. Łabaja (Eds.). Kraków: Instytut Turystyki.
 7. Klimczuk, A., Siedlecki M. (2013). Budowanie potencjału niepublicznych służb zatrudnienia osób niepełnosprawnych. In: Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych, K. Roszewska (Ed.). Warszawa-Białystok: Fundacja Aktywizacja.
 8. Konstytucja RP (The Polish Constitution). (1997). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483.
 9. Konwencja o Prawach ON (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). (2006). Retrieved from http://www.brpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych.
 10. Kurzynowski, A. (1996). Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej. In: Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi do integracji, J. Auleytner, J. Mikulski (Eds.), Warszawa: WSP TWP.
 11. Nieobecni na rynku pracy: zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wyzwaniem dla biznesu. (2013). Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/FOB_WielcyNieobecni%281%29-1377077644.pdf.
 12. Raszeja-Ossowska, I. (2012). Młodzi - Niepełnosprawni. Sytuacja społeczna i zawodowa. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo. Retrieved from http://aktywizacja.org.pl/images/Publikacje_pdf/Mlodzi_niepelnosprawni.pdf.
 13. Siedlecka, E. (2012). Równość: nie wszystko naraz. Retrieved from http://wyborcza.pl/1,76842,12546269,Rownosc__nie_wszystko_naraz.html.
 14. Ustawa Kodeks Pracy. (1974). Retrieved from http://www.prawo-pracy.pl/graf/Kodeks_pracy.pdf.
 15. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (2008). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776.
 16. W ministerstwie pracy okrągły stół o wsparciu dla niepełnosprawnych (2014). Interia Fakty. Retrieved from http://fakty.interia.pl/polska/news-w-ministerstwie-pracy-okragly-stol-o-wsparciu-dla-niepelnosp,nId,1417876.
 17. Giermanowska, E. (Ed.). (2014). Zatrudniając niepełnosprawnych. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu