BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobola Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Społecznie odpowiedzialni konsumenci - ogniwo zrównoważonego łańcucha żywnościowego
Consumers Social Responsibility - the Link in Sustainable Food Chain
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 9, cz. 3, s. 87-100, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Marketing w rozwoju innowacyjności
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Konsumpcja zrównoważona, Zachowania konsumenta
Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable consumption, Consumer behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i ocena koncepcji społecznie odpowiedzialnego konsumenta w kontekście deklarowanych zachowań konsumenckich, odnoszących się do zrównoważonego/ odpowiedzialnego łańcucha żywnościowego. (fragment tekstu)

This article aims to analyze and assess the concept of socially responsible consumer in the context of the declared consumer behavior relating to sustainable food chain. The article was used query method of literature and the analysis and evaluation of the results of own research conducted on a group of 84 respondents in December 2012. Responsible consumption means a different perspective on the money available to the consumer and for which purchases a good or service. Consumers social responsibility can, in fact, predict the impact of their purchasing decisions on society, the environment and health of themselves and others, can reasonably manage the restricted cash, and can predict the current and future consequences of their decisions. Consumer such we call it, so the last link in the sustainable food chain.
Responsibility is a positive concept, though differently interpreted. Consumers want to buy products of companies engaging socially and environmentally, for which they also want to pay more. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. de Bakker F.G.A., Groenewegen P., den Hond F. (2005), A bibliometric analysis of 30 years of research and theory on Corporate Social Responsibility and Corporate Social Performance, "Business & Society", nr 44.
 2. Carroll A. (1979), A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, "Academy of Management Review", nr 4.
 3. Carroll A.B., Buchholtz A.K. (2012), Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management, 8th, Thomson South Western, Cincinati.
 4. Davis K. (1960), Can Business Afford to Ignore Corporate Social Responsibilities? "California Management Review", nr 2.
 5. Donaldson T., Dunfee T. (1994), Toward a Unified Conception of Business Ethics: Integrative Social Contracts Theory, "The Academy of Management Review", nr 19.
 6. Drucker P. F. (2005), Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa.
 7. Fifka M.S. (2009), Towards a More Business-Oriented Definition of Corporate Social Responsibility: Discussing the Core Controversies of a Well-Established Concept, "Journal of Service Science and Management", t. 2, nr 4.
 8. Filek J. (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu - tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 9. Freeman R. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, MA: Pitman, Boston.
 10. Lantos G.P. (2002), The ethicality of altruistic corporate social responsibility, "Journal of Consumer Marketing", t. 19, nr 3.
 11. Lewicka-Strzałecka A. (2006), Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa.
 12. Prahalad C.K., Hart S.L. (2002), The Fortune at the Bottom of the Pyramid, "Business and Strategy", nr 26.
 13. Sethi S.P. (1975), Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytical Framework, "California Management Review", t. 17, nr 1.
 14. Sznajder M. (2008), Koncepcja zrównoważonego łańcucha żywnościowego (mleczny łańcuch żywnościowy - studium przypadku), "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 2 (8).
 15. Waddock S. (2009), Making a difference? Corporate responsibility as a social movement, "Journal of Corporate Citizenship", nr 33.
 16. Werther W. B., Chandler D. (2011), Strategic corporate social responsibility. Thousand Oaks [w:] A. Crane, D. Matten, L.J. Spence, Corporate Social Responsibility. Readings and Cases in a global Context, Routledge 2014 (2nd Edition).
 17. Barometr CSR, [online], http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Broszura_Barometr CSR_final-1378899134.pdf, dostęp: 31 marca 2014.
 18. Carroll A.B., Kareem M. Shabana (2010), The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice, "International Journal of Management Reviews" [online], http://www.fairfaxcountypartnerships.org/resources/articles_CSR_/Business Case for Corporate Social Responsibility- IJMR.pdf, dostęp: 30 kwietnia 2016.
 19. Devinney T.M., Auger P., Eckhardt G., Birtchnell T. (2006), The Other CSR: Consumer Social Responsibility, "Stanford Social Innovation Review", Fall [online], http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=901863, dostęp: 31 kwietnia 2016.
 20. Faliński M.A., Gantner A., Ćwik N., Szadzińska E., Mrowiński P., Zrównoważony łańcuch dostaw, Zespół do Spraw Społecznej [online], http://www.csr.szczecin.pl/baza-wiedzy/csr-akonsument, dostęp 31 marca 2014.
 21. Nowak-Lewandowska R., Odpowiedzialna konsumpcja a odpowiedzialność wobec konsumenta. CSR a pokolenie Y, Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007-2013, Miasto Szczecin oraz Narodowy Bank Polski [online], http://www. csr.szczecin.pl/pliki/prezentacje/Nowak-Lewandowska_Renata.pdf, dostęp 31 marca 2014.
 22. Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej? [online], http://www.hbrp.pl/ csr2011/articles_hbrp.php?id=668, dostęp: 24 listopada 2013.
 23. The Global, Socially Conscious Consumer [online], http://www.nielsen.com/us/en/reports/2012/the-global--socially-conscious-consumer.html, dostęp: 31 marca 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu