BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Byłeń Sławomir (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Nowe trendy marketingowe w opakowalnictwie
New Marketing Trends in Packaging
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 9, cz. 3, s. 101-117, rys., bibliogr. 32 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Marketing w rozwoju innowacyjności
Słowa kluczowe
Informacyjna funkcja opakowania, Innowacje w opakowalnictwie, Marketing produktu
Information function of packaging, Innovations in packaging, Product marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań jest próba usystematyzowania wiedzy na temat trendów i innowacji marketingowych w opakowalnictwie oraz ukazanie wpływu działań marketingowych na komunikację z rynkiem. W tym zakresie główną uwagę skoncentrowano na nowych kierunkach w nadawaniu opakowaniom nowoczesnej formy, kształtu, barwy oraz umieszczenie grafiki jako wsparcia marketingowego w działaniach logistycznych, ukierunkowanych na klienta. (fragment tekstu)

The article is an introduction to the subject of the communication company with the market through the marketing functions of the packaging. One of the factors in achieving competitive advantage provides an innovative approach to packaging design in terms of marketing. The premise of writing the article was to test new marketing trends in packaging, resulting from consumer demands and possibilities of packaging development. The research is the marketing functions of packaging, with particular emphasis on the role of packaging as a marketing tool, serving activation product sales. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blythe J. (2002), Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa.
 2. Bondos I. (2013), Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu, "Marketing i Rynek", nr 3.
 3. Bril J., Łukasik Z. (2012), Logistyczny system gospodarki odpadami, "Logistyka", nr 3.
 4. Cąderek T. (2005), Opakowanie owoców i warzyw w handlu detalicznym, "Opakowanie", nr 9.
 5. Cąderek T. (2015), Opakowanie a marketing, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Platforma Systemu Wspierania Doboru Opakowań, Warszawa.
 6. Ciechomski W. (2008), Opakowanie jako instrument promocji, "LogForum", Akademia Ekonomiczna, Poznań, nr 4.
 7. Davis A. (2007), Public relations, PWE, Warszawa.
 8. Hales C.F. (1999), Opakowanie jako instrument marketingu, PWE, Warszawa.
 9. Hales C.F. (2006), Rola koloru i kształtu w strategii opakowaniowej, "Opakowanie", nr 2.
 10. Hoffmann B. (2012), Opakowanie a styl życia, "Opakowanie", nr 8.
 11. Jakowski S. (2007), Walory wizualne opakowań, "Opakowanie", nr 3.
 12. Jakowski S. (2008), Znaczenie graficznego wyglądu opakowań, "Opakowanie", nr 3.
 13. Kałkowska D. (2002), Opakowanie jako narzędzie budowania tożsamości marki, "Opakowanie", wydanie specjalne.
 14. Kornacki A. (2015), Etykieta pomaga kreować markę, "Biuletyn opakowaniowy" nr 1.
 15. Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G. (2010), Opakowania w systemach logistycznych, ILiM, wyd. 3. zmienione, Poznań.
 16. Kosińska E. (2008), Markieting międzynarodowy, Zarys problematyki, PWE, Warszawa.
 17. Kotler P. (2004), Marketing od A do Z, PWE, Warszawa.
 18. Kubera H. (2013), Problemy i uwarunkowania rozwoju opakowań przyszłości, "Opakowanie", nr 2.
 19. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. (2006), Opakowania w ochronie konsumenta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 20. Ładoński W. (1994), Podstawy towaroznawstwa ogólnego, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 21. Mika-Mętel M. (2011), Walory promocyjne opakowań, "Opakowanie", nr 2.
 22. Mikołajczak M., Pupkowska D. (2011), Trendy w opakowaniach kosmetycznych, dostępny: www.packaging-polska.pl/pg/pl/rozne/rozwiazania_i_trendy/frywolna_ trywialnosc_trendy_.html.
 23. Mruk H. (2006), Zachowanie nabywców a opakowania, "Opakowanie", nr 2.
 24. Mruk H., Rutkowski I.P. (2010), Strategia produktu, PWE, Warszawa.
 25. Nalewajek M. (2012), Cichy sprzedawca, Marketing w branży FMCG, "Marketer+".
 26. Opakowanie jako narzędzie budowania tożsamości marki (2002), "Opakowanie", Wydanie specjalne.
 27. Raport ekspercki (2013), Opakuj to! Rola designu w projektowaniu opakowań. Praca zbiorowa. Dostępny na stronie: www.publicon.pl/raport_opakuj_to_12_07.pdf, [dostęp: 30.12.2015].
 28. Roszkowska J., Konopa M. (2011), Opakowania, które krzyczą, "Marketing w Praktyce", nr 1.
 29. Rudnicki L. (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 30. Rutkowski I. (2011), Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, PWE, Warszawa.
 31. Skowronek Cz. (2003), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 32. Syta J. (2015), Projektowanie szaty graficznej opakowań z uwzględnieniem grupy docelowej, "Biuletyn opakowaniowy", nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu