BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeznach Maria, Tul-Krzyszczuk Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wenelski Łukasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Innowacje marketingowe a koncepcja produktu spożywczego
Marketing Innovations and the Concept of a Food Product
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 9, cz. 3, s. 129-140, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Marketing w rozwoju innowacyjności
Słowa kluczowe
Produkty żywnościowe, Innowacje, Marketing produktów żywnościowych, Innowacje marketingowe
Food products, Innovations, Marketing of food products, Marketing innovations
Uwagi
summ.;
Badania zrealizowano w ramach projektu EUREKA E!6855 ECORAW pt. "Ocena konsumencka i żywieniowa innowacyjnych produktów pochodzących z upraw ekologicznych".
Abstrakt
Ze względu na obszerność zagadnień związanych z innowacjami marketingowymi, zaprezentowano pierwszy element, jakim jest produkt spożywczy. Jego specyfika związana jest z faktem, iż żywność spełnia dla konsumenta rożne funkcje. Nie ulega wątpliwości, iż dostarcza składników odżywczych. Coraz częściej podkreśla się jednak, że to, jak wyglądamy oraz jakie jest nasze samopoczucie i zdrowie, zależy od codziennej diety. Wiek, tryb życia, a nawet takie czynniki, jak klimat mogą wpłynąć na rodzaj i ilość składników odżywczych potrzebnych człowiekowi w danym czasie. Żywność jest dobrem szczególnym, gdyż zaspokaja nie tylko najbardziej elementarną spośród fizjologicznych potrzeb człowieka, ale zarazem służy zaspokojeniu różnorodnych potrzeb indywidualnych i społecznych, materialnych oraz duchowych. Oczekiwania konsumentów wobec produktów żywnościowych na przestrzeni lat ulegały zmianie.
Celem pracy była analiza produktu spożywczego w aspekcie marketingowych innowacji i oczekiwań klientów.(fragment tekstu)

The modern consumers' expects offered them many benefits on the market. Food product, because of its specificity, satisfies various needs, at different levels of the marketing concept of the product. This gives you the chance to put all kinds of marketing innovations that are conducive to maintaining a competitive advantage. Results of this study confirmed the acceptance of consumers for depriving product components adversely affecting health (agreed 72% of respondents) and enrichment in positively influencing the components (acceptance of 52% of respondents). More often approval for enrichment or depletion showed the female respondents and those with higher education. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grębowiec M. (2011), Znaczenie innowacji produktowych w rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie branży owocowo-warzywnej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(26).
  2. Jeznach M. (2008), Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne jakości i bezpieczeństwa żywności, wyd. SGGW Warszawa.
  3. Jeznach M. (2014), Jakość żywności i jej wyróżniki w ocenie konsumentów, wyd. SGGW, Warszawa.
  4. Jeznach M. (red). (2003), Stan i perspektywy rozwoju rynku żywności funkcjonalnej, wyd. SGGW, Warszawa.
  5. Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M. (2012), Akceptacja nowych produktów żywnościowych i jej uwarunkowania, wyd. SGGW, Warszawa.
  6. Kociszewski M., Szwacka-Mokrzycka J. (2011), Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do UE, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(26), z. 2.
  7. Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J. (2011), Handel detaliczny żywnością w Polsce, wyd. SGGW, Warszawa.
  8. Kotler P. (2005), Marketing. Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań.
  9. Podręcznik Oslo Manual (2005), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD/Wspólnoty Europejskie. PARP, Warszawa, 2008.
  10. Tul-Krzyszczuk A., Kosicka-Gębska M. (2013). Innowacyjne aspekty handlu artykułami żywnościowymi [w:] U. Kłosiewicz-Górecka (red.), Handel Wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych, IBRKiK, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu