BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rolbiecki Stanisław (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz), Piszczek Piotr (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz)
Tytuł
Effect of the Forecast Climate Change on the Pear Tree Water Requirements in the Bydgoszcz Region
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/4, s. 1811-1819, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Zmiany klimatyczne, Zasoby wodne, Produkcja owoców
Climate change, Water resources, Production of fruits
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the present research has been an attempt at evaluating the water requirements of pear trees over 2016-2050 in the Bydgoszcz region drawing on the forecast changes in temperature. The paper draws on the forecasting of mean monthly temperature for the Bydgoszcz region in 2011-2050 according to the climate change scenario for Poland SRES: A1B (Bąk, Łabędzki 2014). The water requirements of the pear tree have been determined based on the indispensable precipitation determined by Kemmer and Schulz. The water requirements were calculated for the period January through December and May through September for each year in the 35-year period (2016-2050). The reference period was made up by a 35-year period immediately preceding it (1981-2015). In the period 2016-2050 in the Bydgoszcz region, in the light of the temperature change scenarios made, one should expect an increase in the water requirements of the pear tree. Determined with the Kemmer and Schulz method, the required optimal annual (January-December) precipitation will increase for the pear tree from 624 mm to 771 mm (by 147 mm, namely by 24 %). The optimal precipitation trend equations show that in the reference period (1981-2015), calculated with the Kemmer and Schulz numbers, the optimal annual precipitation was increasing in the pear tree in each pentad by 5.1-5.5 mm. In the forecast period (2016-2050) the water requirements will increase, on the other hand, in each pentad within a much greater range (7.5-8.4 mm). In, determined by Kemmer and Schulz, summer period (May-September), the total precipitation, expressing water requirements, optimal for the pear tree in 2016-2050 will increase by 73 mm.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk B., Łabędzki L. 2014. Thermal conditions in Bydgoszcz region in growing seasons 2011-2050 in view of expected climate change. Journal of Water and Land Development 23: 2014, p. 21-29.
  2. Dzieżyc J. 1988. Rolnictwo w warunkach nawadniania. PWN Warszawa, 1988, p. 1-415.
  3. Łabędzki L. 2009. Przewidywane zmiany klimatyczne a rozwój nawodnień w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 2009, p. 7-18.
  4. Mika A. 2010. Sad dochodowy. Hortpress Warszawa, 2010, p. 1-307.
  5. Rzekanowski Cz. 2009. Kształtowanie się potrzeb nawodnieniowych roślin sadowniczych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 2009, p. 19-27.
  6. Rzekanowski Cz., Rolbiecki St., Żarski J. 2001. Potrzeby wodne i efekty produkcyjne stosowania mikronawodnień w uprawie roślin sadowniczych w rejonie Bydgoszczy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 478: 2001, p. 313-325.
  7. Rzekanowski C., Żarski J., Rolbiecki St. 2011. Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Postępy Nauk Rolniczych 1: 2011, p. 51-63.
  8. Słowik K. 1973. Deszczowanie roślin sadowniczych. PWRiL Warszawa, 1973, p. 1-129.
  9. Treder W., Pacholak E. 2006. Nawadnianie roślin sadowniczych. W: Nawadnianie roślin (pr. zbior. pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka), 2006, p. 333-365.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.4.135
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu