BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chukhray Nataliya (University of Social Sciences), Matviy Solomiya (Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine)
Tytuł
Management of the Support Business Processes at the Enterprises : Pros and Cons of Outsourcing
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 9, cz. 3, s. 155-167, tab., bibliogr. 5 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Marketing w rozwoju innowacyjności
Słowa kluczowe
Procesy biznesowe, Badania marketingowe, Outsourcing
Business processes, Marketing research, Outsourcing
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article investigates the state of the support business processes management at the enterprises. It presents the results of the conducted marketing research on the relevance of the secondary business processes outsourcing. The proposed matrix "Complexity - Importance" can serve as a tool for the strategic analysis and management of the support business processes of the enterprise, and classify them according to the "complexity" and "importance" criteria. The most important criteria concerning the transfer of the secondary business processes for the outside implementation is the price, highly qualified staff, reliability, use of innovative approaches. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Denysenko L., Shatska S. (2014), Conceptual principles of business process classification as a basis for the development of the organization business system, [online] http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1558, access: December 29, 2014.
  2. Hammer M., Champy J. (2006), Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, Mann, Ivanov and Ferber, Moscow.
  3. Lepeiko T. (2009), Reengineering of business- processes: educational and practical guide in the charts and tables, Edition of KhNUE, Kharkiv.
  4. Porter M. (2005), On Competition, Publishing House "Williams", Moscow.
  5. Vynogradova O. (2006), Reengineering of commercial enterprise: theory and methodology, Donetsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu