BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Zbigniew (University of Agriculture in Kracow), Szeląg-Sikora Anna (University of Agriculture in Krakow), Grotkiewicz Katarzyna (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
The Infrastructure and Organization of the Trade of Fruits and Vegetables Based on the Agri-Food Market in Kraków-Rybitwy
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/4, s. 1821-1832, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Owoce, Organizacja handlu, Koszty sprzedaży
Fruit, Trade organization, Cost of sales
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of this study is to present the organization of the wholesale fruit and vegetable market while taking into consideration the agrifood market in Cracow-Rybitwy. Selected aspects which are presented are necessary for trading and analysing the process of delivery as well as sales of fruits and vegetables by the manufacturers: 30 suppliers of fruits and 30 suppliers of vegetables were selected for detailed analysis. The following aspects were presented: costs resulting from the possibility of using the market, a distance needed to transport products, an amount of harvest sold on the market covered by research studies, the cost of sales and their structure. A general analysis of transport used for the transportation of fruits and vegetables was conducted. The frequency of arrivals and time spent at the market during individual months was also calculated. The analysis was made separately for the sale of fruits and vegetables. It was found that the organization of the garden crops market leaves much to be desired. The proof of this is the frequency of arrivals, the length of time spent at the market by manufacturers, the efficiency and cost of sale.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bijman, J., Wollini, M. (2008). Producer organizatoins and vertical coordination an economic organization theory perspective. Materiały konferencyjne przygotowane na International Conference on Cooperative Studies (ICCS), 7-8 October 2008, Köln, Niemcy
 2. Drelichowski, L., Kamiński, Ł., Hempowicz, G., Niemier L. (2007). Analiza uwarunkowań techniczno-organizacyjnych funkcjonowania sieci rynku hurtowego wielkopolskiej gildii rolno-ogrodniczej w Poznaniu. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, 12
 3. Filipiak, T., Maciejczak, M. (2008). Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007, Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, 95 (2)
 4. Filipiak, T. (2014). Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 5. Kowalczyk, Z. (2006). Ekonomiczne aspekty mechanizacji produkcji w wybranych gospodarstwach sadowniczych, Inżynieria Rolnicza, 11: 201-207.
 6. Kowalski, J., i in. (2012). Czynniki wspomagające stosowanie środków technicznych i efektywność Produkcji w gospodarstwach chłopskich, Wyd. PTIR, Kraków.
 7. Kozak, M., Gumkowski Z. (2006). Funkcjonowanie grup producentów rolnych w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Collegium Civitas, Zeszyty Gospodarki Społecznej, t. 1, Warszawa.
 8. Krzyżanowska, K., Trajer, M. (2011). Pomoc finansowa dla grup producentów rolnych w ramach działania 142 "Grupy producentów rolnych PROW" 2007-2013, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria Studia i Materiały, 56: 85-94.
 9. Parlińska, M., Bezat, A. (2008). Efficiency of the polish wholesale markets. Validation based on the Data Envelopment Analisys, Roczniki Naukowe Serie A, X(5).
 10. Pizło, W. (2001). Rynek owoców w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej - ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Wójcicki Z. (2009). Problemy modernizacji i rozwoju infrastruktury rolniczej i wiejskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4: 87-99.
 12. http://khrybitwy.pl/cennik-oplat.html - date of access: 04.05.2016
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.4.136
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu