BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczewska Danuta (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Badania marketingowe w procesowym zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwem - wybrane aspekty
The Marketing Research in Management Process of Microenterprise - Selected Aspects
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 9, cz. 3, s. 193-206, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Marketing w rozwoju innowacyjności
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Mikroprzedsiębiorstwo, Zarządzanie procesowe
Marketing research, Micro-enterprise, Processing management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie badań własnych nad problematyką pozyskiwania oraz przetwarzania i wykorzystywania informacji rynkowych przez mikroprzedsiębiorstwa. Sformułowane zostały następujące hipotezy badawcze:
Hipoteza I: Istnieje potrzeba prowadzenia przez mikroprzedsiębiorstwo badań marketingowych, dotyczących wielu aspektów jego działalności.
Hipoteza II: Poprzez badania marketingowe w mikroprzedsiębiorstwie można określić elementy wiedzy o rynku, konkurentach, potrzebach klientów.
W celu weryfikacji hipotez przeprowadzone zostały badania w grupie mikroprzedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego.(fragment tekstu)

The modern market economy needs the improvement of the management methods, especially in competitiveness and cooperation with environment. The marketing researches are necessary, supporting the recognition of expectation of customers in environment. In SMMEs sector the approach into the marketing researches is difficult because of lack of marketing knowledge and high costs of professional marketing researches. The article presents own researches realized in the years 2015-16 in microenterprises in Kuiavian- Pomeranian and Mazovia voivodeships. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbe S., Burrus W. (2001), A Guide to Strategic Marketing Research for Microenterprise Development in the United States, Anne Haines Yatskowitz - Published, USA.
 2. Białoń L. (2002) (red.), Badania marketingowe. Podstawowe problemy, Wyższa Szkołą Menedżerska w Warszawie, Warszawa.
 3. Churchill G.A. (2002), Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Doman D., Dennison D., Doman M. (2010), Badania marketingowe w małej firmie, Wydanie II zaktualizowane, Helion, Gliwice.
 5. Dyjas-Pokorska A. (2004), Geneza i rozwój badań jakościowych w marketingu [w:]. Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych (red.), P.B. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 6. Gaweł A. (2007), Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 7. Janczewska D. (2013), Działalność marketingowa jako element strategii logistycznej przedsiębiorst z grupy MSP, "Zarządzanie w Innowacyjnej Gospodarce", Nr 2 (17), Łódź, ISSN 1895-5088.
 8. Janczewska D. (2013a), Logistyczne aspekty formułowania strategii rynkowej w mikro przedsiębiorstwie, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania, Tom XIV, Zeszyt 3, ss. 235-258, SAN, Łódź.
 9. Janczewska D. (2016), Uwarunkowania procesu przekształcania mikroprzedsiębiorstwa w organizację inteligentną [w:] red. H. Kościelniak, K. Brendzel-Skowera, Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 10. Kaden R. (2008), Badania marketingowe, Wyd. PWE, Warszawa.
 11. Kędzior Z. (2005), Procedura badań rynku [w:] Z. Kędzior, Badania rynku, Wyd. PWE, Warszawa.
 12. Kihlstrom R.E., Laffont J.J. (1979), A General Equilibrium Enterpreneurial Theory of Firm Formation Based on Risk Aversion, "Journal of Political Economy", vol. 87, ss. 719-748.
 13. Kotler Ph. (1998), Principles of Marketing, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, USA.
 14. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, WN PWN, Warszawa.
 15. Rzemieniak M. (2012), Badania marketingowe podejmowaniu decyzji menedżerskich, Wyd. Politechnika Lubelska, Lublin,
 16. Więcek-Janka E., Kujawińska A. (2010), Projektowanie badań marketingowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 17. Zadura-Lichota E. (red.) (2015), Innovative entrepreneurship. Revealed and hidden potential for innovation in Poland, PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu