BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stopczyński Bartłomiej (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Znaczenie i skutki innowacji w wybranych branżach - case study
The Importance and Impact of Innovation in Selected Industries - Case Study
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 9, cz. 3, s. 207-220, rys., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Marketing w rozwoju innowacyjności
Słowa kluczowe
Innowacje, Konkurencyjność, Studium przypadku
Innovations, Competitiveness, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i wskazanie rodzaju innowacji wynikającego z specyfiki sektora, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Rozważania autora są teoretyczne i bazują na analizie aktualnej literatury przedmiotu.
Artykuł ma charakter przyczynkowy. Wnioski postawione przez autora mogą być wykorzystane przez praktyków (analiza wpływu sektora na rodzaje wykorzystywanych innowacji), jak i teoretyków (projektowanie badań własnych). (fragment tekstu)

Innovation became one of the main tools of competition. But the importance of innovation depends of the kind of industry evolution. The industries evolve along one of four distinct trajectories - radical, progressive, creative, and intermediating. When industry undergo radical and creative, the innovation, new product, new technologies become main tool of competition. At industries, which undergo progressive and intermediating change, more important is to properly use innovation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J. (2013), Innowacje jako czynnik sukcesu organizacji, "Zarządzanie i Finanse", Tom 4, Nr 1.
 2. Chesbrought H.W., Garman A.R. (2009), How Open Innovation Can Help You Cope in Lean Time, "Harvard Business Review", December.
 3. Downes L. (2013), Big Bang Disruption, "Harvard Business Review", March.
 4. Gunter McGrath R. (2013), Transient Advantage, "Harvard Business Review", June.
 5. McGahan A.M. (2004), How Industries Change, "Harvard Business Review", October.
 6. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 7. Pomykalski P. (2008), Zmiany strategiczne w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 20.
 8. Pomykalski P. (2011), Potencjał wzrostu organizacji- uwarunkowania finansowe, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia", Tom 42.
 9. Porter M.E., Heppelmann J.E. (2014), How Smart Connected Product Are Transforming Competition, "Harvard Business Review", November.
 10. Sułkowski Ł. (2014), Alternatywne paradygmaty współczesnego marketingu [w:] J. Otto , Ł. Sułkowski (red), Metody zarządzania marketingowego, Diffin, Warszawa.
 11. Yoffie D., Cusumano M. (1999), Judo Strategy: The Competitive Dynamics of Internet Time, "Harvard Business Review", January-February.
 12. Zenger T. (2013), What Is the Theory of Your Firm, "Harvard Business Review", June.
 13. DeBord M., Competing for the Connected Customer - perspectives on the opportunities created by car connectivity and automation, [online]: https://agenda.weforum.org, dostęp: 15 marca 2016.
 14. Gregoire E., New Report Details the Likely Evolution of the Market for Self-Driving Cars, [online- ]:http://www.bcg.com/, dostęp: 15 września 2016.
 15. Lasar M., Before Netscape: the Forgotten Web Browsers of the Early 1990s, [online]: http://arstechnica.com/ dostęp: 10 września 2016.
 16. Nikon, Przyszłość fotografii, [online]: http://biuro-prasowe-nikon-polska.pr.co/, dostęp: 15 września 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu