BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Uniwersytet Jagielloński), Seliga Robert (University of Social Sciences), Woźniak Andrzej (University of Social Sciences)
Tytuł
Kultura organizacyjna i zarządzanie uczelnią z punktu widzenia systemu zapewniania jakości w Polsce
Organisational Culture and University Management from the Point of View of the Quality Assurance System in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 9, cz. 3, s. 221-233, tab., bibliogr. 7 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Marketing w rozwoju innowacyjności
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Szkolnictwo wyższe, Jakość, Innowacje, Kultura jakości, Kultura zarządzania
Organisational culture, Higher education, Quality, Innovations, Culture quality, Management culture
Uwagi
summ., Artykuł sfinansowany z projektu badawczego o nr 2014/13/B/HS4/01581 "Kultura jakości w polskich uczelniach wyższych", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Abstrakt
W artykule opisane zostały metodyka i rezultaty badań przeprowadzone w ramach projektu powstałe w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2014/13/B/HS4/01581 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki - "Kultura jakości w polskich uczelniach wyższych" (...)
Rezultatem analizy jakościowej była analiza kultury jakości uczelni wyższych w Polsce oparta na 6 wymiarach, które zostały wyodrębnione na podstawie analizy literatury przedmiotu. W opisie rezultatów badań wykorzystanych zostanie 6 wymiarów, które odznaczały się dużym zróżnicowaniem w badanej próbie.
1. Istota kultury uczelni,
2. Interpretacja transformacji uniwersytetów,
3. Orientacja na przedsiębiorczość i innowacje,
4. Stopień formalizacji i biurokratyzacji,
5. Zarządzanie menedżerskie i administrowanie,
6. Kolegialność władzy a jakość. (fragment tekstu)

The aim of the article was to examine the organizational culture and university management from the point of view of the quality assurance system in Poland. The aim of cognitive research was to develop and test a model of management culture of quality in higher education, which was a synthesis of the current culture of the concepts of quality management. Research test used in the analysis of comparative case studies consisted of five Polish universities based on six dimensions: the essence of culture of the university, interpretation of the transformation of universities, orientation on entrepreneurship and innovation, the degree of formalization and bureaucratization, management of managerial and administration and collegiality of power and quality.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bogue E.G., Hall K.B. (2003), Quality and Accountability in Higher Education, Praeger, Westport, Connecticut, Londyn.
  2. Cremonini L., Westerheijden D., Enders J. (2008), Disseminating the right information to the right audience: Cultural determinants in the use (and misuse) of rankings, "Higher Education", 55, 3.
  3. Kohengkul S., Wongwanich S., Wiratchai N. (2009), Influences of strategies, knowledge sharing and knowledge transfer on the success of university-school collaboration in research and development, "Research in Higher Education Journal", 5.
  4. Rodman K., Biloslavo R., Bratož S. (2013), Institutional quality of a higher education institution from the perspective of employers, "Minerva", 51, 1.
  5. Sułkowski Ł. (2012), Kulturowe ograniczenia przedsiębiorczości - badania jakościowe polskich szpitali, [w:] "Journal of Health Policy, Insurance and Management - Polityka Zdrowotna" (Profilaktyka, diagnostyka, prewencja w polskim systemie ochrony zdrowia), Wydawnictwo Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawa, nr XI.
  6. Sułkowski Ł. (2016), Kultura Akademicka. Koniec Utopii?, red. L. Wyciszkiewicz-Pardej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
  7. Sułkowski Ł., Seliga R., Woźniak A. (2012), Kulturowe bariery zmian w polskich szpitalach: rezultaty badań [w:] Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce, Ł. Sułkowski, R. Seliga (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu