BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczewska Danuta (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w mikroprzedsiębiorstwie
Management of Knowledge in Microenterprise
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 2, s. 11-27, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Knowledge management, Micro-enterprise, Small business
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie, Województwo dolnośląskie, Województwo łódzkie, Województwo mazowieckie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Dolnośląskie voivodship, Łódź Voivodship, Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Przedstawione zostały wyniki badań literaturowych oraz badań własnych w grupie przedsiębiorstw z sektora MSP. Celem badań była weryfikacja hipotez, jednak ze względu na celowy (niereprezentatywny dobór próby) wnioski dotyczą wyłącznie badanych 120 przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Management of knowledge is the main base of building Knowledge Based Economy. On the 21th century there is the competitiveness fight consisting in innovative activity arises on knowledge. The process of management of knowledge belongs to the conception of information society theory, where information is treated as special non-material resources of an enterprise. Management of knowledge relies on obtaining, accumulation and transformation of knowledge becomes into success of an enterprise. Microenterprises are the largest group, but they are weak prepared to the competition and to distinguish themselves on the market. By the implementation KM and using information technologies microenterprises can arise their competitiveness. There are presented the own researches` results of Knowledge Management in Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie and Mazowieckie voivodeships. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Bargent (2001), 11 Steps to Building a Knowledge Map by Jason Bargent, Penton Technology Media, http://www.providersedge.com/docs/km_articles/11_steps_to_building_a_k_map.pdf.
 2. Dziembek D. (2016), Proces pozyskiwania wiedzy z otoczenia w organizacji wirtualnej [w:] Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu, red. A. Bitkowska, E. Weiss, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 3. Ebener S., Khan A., Shademani R., Compernolle L., Beltran M., Lansang M.A., Lippmanar M. (2006), Knowledge mapping as a technique to support knowledge translation, "Bulletin of the World Health Organization"; 84: 636-642., http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC2627443/pdf/16917651.pdf, dostęp 10.03.2016.
 4. Edwards J. (2011), A Process View of Knowledge Management: It Ain't What you do, it's the way That you do it, "Electronic Journal of Knowledge Management", Volume 9, Issue 4, Academic Publishing International Ltd, UK.
 5. Freemen Ch. (1992), Formal scientific and technical institution in the NSI [w:] B.A. Lundvall (red.), National systems of innovation, Londyn, Printer.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2006), Organizacyjne źródła wartości przedsiębiorstwa [w:] red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa.
 7. Gudanowska A.E. (2011), Mapy wiedzy jako narzędzie lokalizacji wiedzy w organizacji, "Problemy Eksploatacji", nr 3, s. 26.
 8. King W.R. (2009), Knowledge Management and Organizational Learning, 3 Annals of Information Systems 4, DOI 10.1007/978-1-4419-0011-1_1, Springer Science+Business Media, LLC 2009, USA.
 9. Kwasek A. (2011), Koncepcje zarządzania wiedzą w nowym modelu gospodarki, "Zarządzanie Zmianami Zeszyty Naukowe", 1(51).
 10. Janczewska D. (2016), Uwarunkowania procesu przekształcania mikroprzedsiębiorstwa w organizację inteligentną [w:] red. H. Kościelniak, K. Brendzel-Skowera, Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Innowacje. Konkurencja. Przedsiębiorczość. Tom I, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 11. Leszczewska K. (2015), The Business Model as a Concept of Enterprise Management in a Turbulent Environment [w:] The Challenges of Management in Turbulent Times. Global Issues from Local Perspective, red. MR. Contreras Loera, A. Marjański, wyd. Universidad de Occidente, Mexico.
 12. Mikuła B. (2006) Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, "E-mentor", vol. 5(17).
 13. Probst G., Raub S., Rombardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 14. Raport Społeczeństwo informacyjne w Polsce (2014), GUS Warszawa.
 15. Savary M. (1999), Knowledge management and competition in the consulting industry, "California Management Review", vol. 41, Winter, s. 95.
 16. Żołnierski A. (2005), Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu