BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczewski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki
Intelligent Organizations in Development of E-Economy
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 9-18, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Organizacje inteligentne, Gospodarka cyfrowa
Knowledge-based economy, Intelligent organisations, Digital economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kluczową rolę w nowoczesnej gospodarce rynkowej w zakresie wspomagania procesów biznesowych odgrywają zaawansowane rozwiązania ICT (Information and Communication Technology), stanowiące podstawę e-gospodarki. Celem artykułu jest ukazanie istoty organizacji inteligentnych wobec wyzwań modelu gospodarki opartej na wiedzy.(abstrakt autora)

A intelligent organization is the one, the activity philosophy of which is based on knowledge management. This term was popularized in the 1990s due to growing development of ICT, dynamically changing economic surroundings and the growth in market competition. This paper discusses how to deploy advanced ICT-solutions in the framework of enterprise information systems in intelligence organizations.(original abstract)(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P. (2015a), Polish SMEs as Intelligent Organizations - Conditions of the ICT Support, w: Information Technology for Practice, Technical University of Ostrava, Ostrava.
 2. Adamczewski P. (2015b), Management of Information in Intelligent Organizations, w: Wyzwania współczesnego zarządzania. Tendencje w zachowaniach organizacyjnych, red. L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń
 3. Adamczewski P. (2015c), E-logistyka w rozwoju organizacji inteligentnych, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Zabrzu, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 79, Zabrze.
 4. Adamczewski P. (2015d), Informatyczne wspomaganie organizacji sieciowych, w: Zeszyty Naukowe nr 402, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Adamczewski P. (2015e), Systemy ERP w nowoczesnych organizacjach - istota, architektura i korzyści, w: Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w ekonomii i zarządzaniu, red. A. Stecyk, Wydawnictwo "Texter", Warszawa.
 6. Adamczewski P. (2014), Organizacje inteligentne w rozwoju polskiej gospodarki - wybrane aspekty, w: Uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki w dobie globalizacji, red. S. Jankiewicz, Zeszyty Naukowe 2/53, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań
 7. Adamczewski P. (2013), Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego, w: Nierówności społeczne a wzrost gospo-darczy, red. M. Król, Zeszyty Naukowe nr 35, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 8. Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 9. Grösser S.N., Zeier R. (Eds.), (2012), Systematic Management for Intelligent Organizations, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg.
 10. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2000), Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji intelektualnej, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
 11. Höller J., Tsiatsis V. (2014), From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence, Elsevier.
 12. Koronios A., Yeoh W. (2010), Critical Success Factors for Business Intelligence Systems, "Journal of Computer Information Systems", Spring.
 13. Kozielski R. (2012), Biznes nowych możliwości, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Magnier-Watanabe R., Senoo D. (2009), The Effect of Institutional Pressures on Knowledge Management and the Resulting Innovation, "International Journal of Intel-ligent Enterprise", Vol. 1, Issue 2.
 15. Modele biznesu w Internecie (2014), red. T. Doligalski, PWN, Warszawa.
 16. Schwaninger M. (2010), Intelligent Organizations. Powerful Models for Systemic Management, Springer, Heidelberg - New York.
 17. Unold J. (2015), Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu