BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buko Jacek (Uniwersytet Szczeciński), Rozwałka Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ rozwoju technologii teleinformatycznych na funkcjonowanie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
Development of Information Technologies and its Impact on Warsaw Stock Market
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 19-28, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Giełda, Informatyzacja
Stock exchange, Informatization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postęp technologiczny, w tym zwłaszcza teleinformatyczny, odmienił i wciąż zmienia współczesny obrót gospodarczy. W sposób szczególnie wyraźny można zaobserwować to na rynkach giełdowych. Co najmniej od kilkunastu lat większość notowanych tam instrumentów finansowych ma postać zdematerializowana, a procesy transakcyjne obsługiwane są przez wyrafinowane oprogramowanie komputerowe. Zmiany te zdynamizowały handel na rynku kapitałowym w sposób stopniowo eliminujący bezpośrednie uczestnictwo człowieka, gdyż zarówno o dokonaniu, jak i wyniku inwestycji decydują parametry techniczne łączy internetowych, wydajność komputerów oraz zastosowane oprogramowanie. Choć potencjalnymi beneficjentami tych zmian wydają się być niemal wszyscy uczestnicy handlu na giełdzie, to sceptycy zgłaszają niejednokrotnie uzasadnione obawy, że daleko posunięta eliminacja czynnika ludzkiego na tym rynku może mieć nieprzewidywalne, negatywne skutki.(abstrakt autora)

Technological progress and constant development of IT solutions have significant- ly influenced contemporary trading methods, especially trading on stock market. Most of financial instruments are dematerialized and the majority of transnational processes are based on sophisticated computer softwa res. As a consequence, trading on capital market has become more intense on one side but on the other side, it gradually elimi- nates the direct participation of human bein gs in those processes. Technical specifica- tions of internet connections, computer's performance and types of softwares are factors that mainly determine the procedure of investment and its outcome. Although, the po- tential beneficiaries of these changes seem to be almost only participants trading on the stock markets, the skeptics raise alarming and often legitimate questions that far- reaching elimination of human factor in this market may lead to dangerous and mostly unpredictable adverse effects.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler J. (2012), Raging Bulls: How Wall Street Got Addicted to Light-Speed Trading, www.wired.com [dostęp 15.12.2015].
 2. Black F., Scholes M. (1973), The Pricing of Options and Corporate Liabilities, "Jour-nal of Political Economy", www.cs.princeton.edu [dostęp 10.01.2016].
 3. Cipiur J. (2013), Milisekundy na wagę milionów dolarów, www.obserwatorfinansowy.pl [dostęp 14.01.2016].
 4. Czekaj M. (2012), Algozarabianie, czyli komputer jako inwestor, www.gazetatrend.pl [dostęp 12.01.2016].
 5. Dobosiewicz Z. (2013), Giełda. Zasady działania. Inwestorzy. Rynki giełdowe, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Dobrowolski P., Ruszała K. (2012), Handel wysokich częstotliwości - nowy wiek, nowe pokolenie, gpwmedia.pl [dostęp 10.01.2016].
 7. Gandel S. (2012), Why Knight lost $440 million in 45 minutes, fortune.com [dostęp 14.01.2016].
 8. Glantz M., Kissell R. (2013), Multi-Asset Risk Modeling: Techniques for a Global Economy in an Electronic and Algorithmic Trading Era, San Diego: Academic Press.
 9. GPW (2016), System notujący UTP, www.gpw.pl [dostęp 10.01.2016].
 10. Grabowski J. (1996), Publiczny obrót papierami wartościowymi. Ustrój prawny i procedury, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 11. Kochan K. (2006), Fortex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego, Gliwice: Wydawnictwo "Helion".
 12. Komajda E. (2003), Rynek papierów wartościowych. Wybrane zagadnienia, Warszawa
 13. Kozłowska K. (2012), Błędy wysokiej częstotliwości, www.obserwator
 14. Meyer G., Massoudi A., Stafford P. (2015), Casualties mount in high-speed trading arms, www.ft.com [dostęp 06.01.2016].
 15. NIK (2015), Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyber-przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej - kontrola planowa nr P/14/043 2015, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 16. Shobhit S. (2015), The World Of High Frequency Algorithmic Trading, www.investopedia.com [dostęp 10.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu